Informacje z kraju

Polska i Izrael 20 lat po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

z Stephan Georg Raabe, Robert Friebe

Trudne, ale dobrze rokujące stosunki

27 lutego 1990 roku po ponad dwudziestoletniej przerwie Polska i Izrael nawiązały ze sobą stosunki dyplomatyczne. Sprawozdanie Roberta Friebe i Stephana Raabe opisuje sukcesy i trudności w nawiązywaniu wzajemnych stosunków przez oba państwa.

Tekst autorstwa dyrektora Fundacji Konrada Adenauera Stephana Raabe i Roberta Friebe opisuje stosunki polsko żydowskie od czasów drugiej wojny światowej do współczesnych stosunków niepodległej Polski z Izraela.

Historia wzajemnych stosunków obu państw jest bardzo trudna. Dwudziesty wiek pozostawił negatywny wizerunek Polski i Polaków, jako antysemickiego państwa i narodu. Autorzy przypominają takie wydarzenia jak holocaust Żydów, powojenne pogromy i antysemicką kampanię władzy w 1968 roku, z drugiej strony przytaczane są chlubne momenty wspólnej historii jak ratowanie Żydów przez Polaków w czasie okupacji hitlerowskiej, czy angażowanie się w działalność opozycyjną polskich Żydów, jak na przykład Adam Michnik.

Taki balast historii nie sprzyjał budowaniu więzi między Polską i Izraelem po ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w 1990 roku. Mimo to wzajemne stosunki rozwijają się dobrze. W Polsce popularyzowana jest kultura żydowska i pamięć o polskich Żydach. Autorzy piszą w tym miejscu m.in. o życiu społecznym i kulturalnym 100 tyś. Żydów żyjących w Polsce, corocznym festiwalu, kultury żydowskiej w Krakowie, budowie muzeum historii Żydów polskich i projekcie Rafała Betlejewskiego "Tęsknie za tobą Żydzie". Analogicznie do kultury rozwijają się stosunki gospodarcze i polityczne. Już teraz mówi się w o partnerstwie strategicznym Polski i Izraela. Autorzy zwracają również uwagę na ocieplanie się stosunków politycznych.

Artykuł jest dostępny w wersji niemieckiej.

podziel się