Informacje z kraju

Polska przed wyborami do PE

Analiza aktualnej sytuacji w Polsce

Raport ten przedstawia aktualną sytuację polityczną w Polsce oraz działalność Fundacji Konrada Adenauera.
kontakt

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435
Inne publikacje
6 marca 2009
Das gefährliche Spiel mit Erika Steinbach (Bericht vom 6. März 2009)