Informacje z kraju

Reakcje w Polsce na Referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego w Irlandii

z Stephan Georg Raabe, Anna Katharina Bölling

Premier opowiada się za traktatem, prezydent uważa go za bezprzedmiotowy

Analiza polityczna nt reakcji politycznych i prasowych po irlandzkim NIE dla Traktatu Reformującego UE

Irlandzkie NIE dla Traktatu Reformującego Unię Europejską po referendum z 12 czerwca 2008 wywołałało w Polsce mieszane reakcje. Podczas gdy obóz rządzący (PO/PSL) opowiedział się natycmiast za Traktatem i kontynuacją procesu ratyfikującego, politycy PiS przypominają, że Unia Eruopejska jest nadal zdolna do działania na podstawie korzystnego dla Polski Traktatu z Nicei. Prezydent Lech Kaczyński uważa Traktat w chwili obecnej za "bezprzedmiotowy".

podziel się

nasz zespół

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 26996-3435