Informacje z kraju

Państwo opiekuńcze i system emerytalny w Polsce

z Daniel Schultewolter

Analiza

Raport autorstwa Daniel Schultenwoltera pod tytułem "Państwo opiekuńcze i system emerytalny w Polsce" analizuje rozwój polskiej gospodarki w ostatnich dwudziestu latach oraz wpływ zmian na system emerytalny. Autor raportu jest studentem nauk politycznych i ekonomii Uniwersytetu Osnabrück, od marca do maja 2010 roku odbywał prakytki w biurze Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

Autor w syntetyczny sposób ukazuje ewolucje polskiej gospodarki oraz systemu emerytalnego w ostatnich dwudziestu latach.

W pierwszej części artykułu przytoczone zostały fakty na temat polskiej transformacji systemowej i ewolucji polskiej gospodarki aż do wejścia do Unii Europejskiej. Duży nacisk postawiono na społeczne skutki kapitalizmu i sytuacje osób najbiedniejszych w Polsce.

W dalszej części dowiadujemy się jak funkcjonuje polski system emerytalny i jak próbowano go usprawnić na przestrzeni ostatnich lat. W tym miejscu dużo miejscu poświęcono reformie rządu AWS-UW z 1997 roku i kwestii KRUSu.

Raport w przystępnej formie wprowadza czytelnika w kwestie polskiego systemu emerytalnego nie unikając porównań z systemami innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Artykuł jest dostępny w wersji niemieckiej.

podziel się

kontakt

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435