Debata publiczna

20 lat samorządu terytorialnego w Polsce

porażki - sukcesy - przyszłość

Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej Instytutu Politologii KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera mają zaszczyt zaprosić na dyskusję panelową „20 lat samorządu terytorialnego w Polsce”.

Szczegóły

„20 lat samorządu terytorialnego w Polsce” - dyskusja panelowa na temat dwóch dekad istnienia odrodzonego samorządu lokalnego w Polsce. Ten czas wiele samorządów spożytkowało na umocnienie infrastruktury gminnej, rozwiązywanie podstawowych problemów społeczności lokalnej oraz stało się istotnym partnerem decentralizującego i dekoncentrującego się państwa. Wiele samorządów odniosło sukces i było w stanie poradzić sobie z wieloma problemami. Nie wszystkim jednak to się udało. Wyjaśnienie przyczyn sukcesów i porażek tego fenomenu, jakim jest samorząd stanowi główną treść spotkania. Nie bez znaczenia jest również przyszłość samorządu w Polsce i kierunki jego rozwoju. W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych uczestnicy spotkania zastanowią się nad możliwymi scenariuszami rozwoju samorządu w Polsce, na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach.

PROGRAM

godz.17.00

Przywitanie gości i wystąpienie wprowadzające

Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Dyrektor Instytutu Politologii KUL, Kierownik Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej

„20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – osiągnięcia - przyszłość”

godz. 17.45

Dyskusja panelowa o samorządzie gminnym (terytorialnym):

Prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Dyrektor Instytutu Politologii KUL

Marcin Nowak, Radny Miasta Lublin

Włodzimierz Wysoki, Wiceprezydent Miasta Lublina

pracownicy naukowi Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej Wydziału Nauk Społecznych KUL i Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS

Moderator: dr Robert Kozyrski, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

godz. 18.45

Prezentacja multimedialna FENOMEN SAMORZĄDU GMINNEGO

godz. 19.30

Podsumowanie dyskusji i zamknięcie obrad

Osoby kontaktowe:

Joanna Kononowicz, Fundacja Rozwoju KUL

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Collegium Jana Pawła II, C 1031

referenci

 • Prof. dr hab. Stanisław Wójcik
  • Dyrektor Instytut Politologii KULMarcin Nowak
   • Radny Miasta LublinWłodzimierz Wysoki
    • Wiceprezydent Miasta Lublina dr Robert Kozyrski
     • KUL (moderacja)

      partner

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska