Konferencja

30 lat polsko-niemieckiego pojednania. Samorządowy wymiar porozumienia

Międzynarodowa konferencja

12 listopada 1989 r. w Krzyżowej odbyła się Msza Pojednanla, podczas której Kanclerz Kohl i Premier Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju, symbol polsko-niemieckiego pojednania. To wydarzenie do dzi postrzegane jest jako przełomowy moment I ukoronowanie długoletnich wysiłków wielu pokoleń i niezależnych środowisk w stosunkach polsko-niemieckich oraz znaczqcy krok w budowaniu dobrych stosunków między niegdyś zwaśnionymi krajami.

Szczegóły

Konferencję, poświęconą tej rocznicy, poprzedzi Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola, koncelebrowana przez Arcybiskupa Ludwiga Schicka (Bamberg,  Maximilian-Kolbe-Stiftung), Arcybiskupa Wiktora Skworca (Katowice) i Biskupa Ignacego Deca.

Następnie odczytane zostanie Przesłanie od Prezesa Rady Ministrów RP – Mateusza Morawieckiego – oraz Kanclerz RFN – Angeli Merkel – odczytane przez:

 

Małgorzatę Hasiewicz–Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rolfa Nikela –Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.

 

W konferencji udział weźmie i wygłosi wykład Inauguracyjny Prof. Bernhard Vogel, były premier, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

program

fotos_Page_1.jpg

12 llstopada 2019 r.

15:30-19:15

Tematyka wystqpień i paneli dyskusyjnych:


• Polsko-niemiecka Msza Pojednania: kontekst historyczny i znaczenie w wymiarze międzynarodowym,


• Polsko-niemieckie pojednanie a współpraca samorzqdowa po 1989 roku. Przeszłość - terazniejszość - przyszłość


13 listopada 2019 r.

9:00 - 12:45

Tematyka wystqpien I paneli dyskusyjnych:


• lnwestycja w rozwój partnerstw. Moiliwości wsparcia i reaizacji wspólnych projektów polsko-niemieckich

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja "Krzyżowa" dla porozumienia europejskiego, Krzyżowa 7, Grodziszcze

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437