Forum

40 lat od Układu między PRL a RFN i przyklęknięcia Willy Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta

20 lat od Traktatu między RP i RFN o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy

Forum Niemcy ma stać się platformą dla dyskusji wokół aktualnych problemów politycznych w dialogu polsko-niemieckim.

Szczegóły

Powitanie

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykłady:

Willy Brandt, Polacy, żydzi i polityka światowa – analiza po 40 latach

Prof. Dr. Michael Wolffsohn

ur. 1947 w Tel Awiwie-Jaffa, niemiecki historyk i publicysta, ukończył studia na Wolnym Uni-wersytecie w Berlinie, odbył słu+bę wojskową w armii izraelskiej, pracował na Uniwersytecie Kraju Saary. Od 1981 r. jest profesorem historii nowej na Uniwersytecie Bundeswehry w Mo-nachium. W 1991 założył instytut badawczy historii Niemiec i żydów.

Polityka wschodnia socjaldemokratów, CDU/CSU i zjednoczenie Niemiec

Gerd Langguth

ur. 1946, politolog, publicysta, profesor na Uniwersytecie w Bonn, w przeszłości także polityk CDU. Od lat 70. związany z Fundacją Konrada Adenauera. Jest autorem politycznych biografii kanclerz Angeli Merkel oraz prezydenta Republiki Federalnej Horsta Köhlera i innych książek o współczesnej polityce w Niemczech.

Komentarze:

Prof. dr Feliks Tych, historyk, profesor PAN, honorowy dyrektor żydowskiego Instytutu Historycznego

Karol Szyndzielorz, dziennikarz, świadek wydarzeń, doradca Zarządu Siemens AG

Dyskusja: Andrzej Godlewski, Polska The Times

godz. 20.00 zaproszenie na lampkę wina

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki

Forum Niemcy

Dialog jest początkiem wszystkiego. W ramach dialogu polsko-niemieckiego organizowane przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce Forum Niemcy ma stać się platformą dla dyskusji wokół aktualnych problemów politycznych. W tym celu chcemy zapraszać z Niemiec znane osobistości, aby podczas wykładów mogły zaprezentować swoje poglądy, które następnie będą komentowane przez polskich ekspertów.

40 lat od Układu między PRL a RFN i przyklęknięcia Willy Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta

Układ między Polską a Niemcami z 7.12.1970 stanowił element polityki normalizacji sto-sunków Republiki Federalnej Niemiec z Blokiem Wschodnim. W tym samym dniu Kanclerz Willy Brandt przyklęknął przed Pomnikiem Bohaterów Getta. Ten gest miał charakter historyczny. W Układzie uznana została granica na Odrze i Nysie. W samych Niemczech fakt ten wywołał wiele kontrowersji. Posłowie Bundestagu jednogłośnie zagłosowali za deklaracją stwierdzającą, że Układ ten nie zastępuje ustaleń ewentualnego traktatu pokojowego dla całych Niemiec. Po zjednoczeniu Niemiec, dn. 14 listopada 1990 r. ponownie doszło do podpisania umowy między Polską a Niemcami, w której granica na Odrze i Nysie została ostatecznie zatwierdzona. Wykłady podczas Forum i dyskusja będą dotyczyć międzynaro-dowego, polskiego i niemieckiego kontekstu ówczesnych wydarzeń i kwestii granicy.

Kolejna debata z cyklu Forum-Niemcy Fundacji Konrada Adenauera odbędzie się w:

Czwartek 9 grudnia 2010

Sekretarz Stanu Hartmut Koschyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Polityka finansowa w ramach Unii Europejskiej

R.S.V.P.:

Tel.: (22) 845 93 30, 845 38 94, Fax: (22) 848 54 37

E-mail: kas@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Prof. Michael Wolffsohn
  • Uniwersytet Monachijski
 • Prof. Gerd Langguth
  • Uniwersytet Bonn
 • Prof. Feliks Tych
  • Warszawa
 • Karol Szyndzielorz
  • dziennikarz
  • Warszawa
Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Zeithistoriker und Publizist, München Michael Wolffsohn

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska