Seminarium

Akademia Młodych Dyplomatów

Roczny program dyplomatyczny

Rozpoczęła się rekrutacja do Akademii Młodych Dyplomatów, projektu, którego partnerem od samego początku jest Fundacja Konrada Adenauera.

Szczegóły

Akademia Młodych Dyplomatów jest programem dla młodych liderów, przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym, adresowanym do studentów starszych roczników oraz absolwentów.
Program zawiera:• 7 trzydniowych zjazdów w Warszawie;• 1 trzydniową sesję studyjną w Krakowie (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);• uroczystą inaugurację z udziałem gości specjalnych. Szczegółowy program pojawi się w późniejszym terminie.• 70 godzin warsztatów i zajęć praktycznych;• wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji;• opcjonalne zajęcia z języka polskiego.
Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.
Aplikację można wysyłać jeszcze do 31 października br. na stronie www.diplomats.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warschau

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437