Wykład

Opozycja antykomunistyczna w NRD

wykład organizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Fundację Konrada Adenauera w Polsce połączony z otwarciem wystawy „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze”

Szczegóły

Po drugiej wojnie światowej żelazna kurtyna podzieliła Europę, podzielone zostały także Niemcy. W Niemczech Zachodnich i w Zachodnim Berlinie wprowadzono system demokratyczny i rynkowy. Niemcom Wschodnim i Polsce, pod kontrolą ZSSR, narzucone zostały komunistyczne dyktatury. Polacy i Niemcy Wschodni nie zrezygnowali z walki o wolność. Począwszy od 17 czerwca 1953 roku i wybuchu powstania w NRD, od niepodległościowego podziemia w Polsce i wydarzeń poznańskich w czerwcu 1956 roku, trwały nieprzerwane zmagania z komunistycznymi dyktaturami. Formy opozycji i oporu były różne: konspiracja i walka zbrojna, demonstracje i robotnicze strajki, tworzenie opozycyjnych struktur, kultura niezależna, indywidualny sprzeciw wobec narzucanej ateizacji, protesty organizowane i wspierane przez Kościoły. Mimo przeszkód istniały liczne kontakty pomiędzy opozycjonistami z Europy Środkowo-Wschodniej. Także powstanie na Węgrzech w 1956 roku i Praska Wiosna z 1968 roku stały się inspiracją do walki o wolność. Od 1980 roku najważniejszym symbolem wyzwalania się społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej był ruch „Solidarności” w Polsce. Pod koniec lat 80. zmagania o niepodległość i prawa człowieka doprowadziły do zburzenia muru berlińskiego, a ostatecznie także do upadku komunizmu.

Wystawa „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze” jest wyrazem wdzięczności i szacunku wobec tych, którzy w Polsce i w NRD walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i prześladowaniami, a szczególnie wobec tych, którym nie dane było doczekać zwycięstwa wolności.

Program

godz. 12.00

powitanie

Andrzej Jakubowski, zastępca Prezydenta Miasta Koszalina

dr Kazimierz Wóycicki, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

godz. 12.30

otwarcie wystawy

„Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze”

godz. 13.00

wykład

„Opozycja antykomunistyczna w NRD”

dr Kazimierz Wóycicki

godz. 13.30

dyskusja

„Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze – dwie drogi do wolności”

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Koszalin, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Zwycięstwa 105

referenci

 • dr Kazimierz Wóycicki
  • dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w SzczecinieAndrzej Jakubowski
   • zastępca Prezydenta Miasta Koszalina
    Antikommunistische Opposition in der DDR

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska