Seminarium

Prawa autorskie w Europie – bariera czy szansa rozwoju?

VII Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Fundacja Konrada Adenauera organizują cykl Seminariów Europejskich.

Szczegóły

Podstawowym celem cylku seminariów jest stworzenie warunków do prowadzenia twórczej dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniami i poglądami przez organizatorów, prelegentów i uczestników spotkań, reprezentujących różne środowiska i często zajmujących odmienne stanowiska, a także propagowanie wiedzy na temat problemów, z którymi obecnie zmaga się Europa i wyzwań jej najbliższej przyszłości.

Projekt ma pozwolić na zabranie głosu polskiemu społeczeństwu w istotnych obszarach dotyczących nie tylko rozwoju społeczno-gospodarczego państwa i Europy oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, lecz także w obszarach dotyczących kształtowania i umacniania postaw demokratycznych, wyzwań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jej dalszego rozwoju, wartości i odpowiedzialności społecznej oraz szeroko rozumianej współpracy polsko-niemieckiej.

W ramach Seminarium zaplanowano panel ekspercki z debatą, którego uczestnikami będą m.in. specjaliści z zakresu studiów europejskich z SGH i innych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce oraz eksperci w zakresie prawa autorskiego i nowych mediów. W panelu wezmą udział:

Dr Tomasz Napiórkowski - Kolegium Gospodarki Światowej SGH, ekspert SCCD

Michał Kanownik – Prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska

Jarosław Lipszyc – Fundacja Nowoczesna Polska

Aleksandra Chmielewska – TVP Polonia, doktorantka KES SGH

Mariusz Stecki – ekspert nowych mediów, Radwan

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są też dostępne na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej http://www.pecsa.edu.pl/

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, SGH, al. Niepodległości 162, bud. G sala 152

referenci

 • Dr. Tomasz Napiórkowski - SGH
  • Experte SCCD
 • Michał Kanownik – ZIPSEE Cyfrowa Polska
  • Jarosław Lipszyc – Stiftung Nowoczesna Polska
   • Aleksandra Chmielewska – TVP Polonia
    • SGH
   • Mariusz Stecki – Radwan
    kontakt

    Piotr Womela

    Piotr Womela bild

    koordynator projektów

    Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska