Konferencja

Autorytaryzm w Europie Środkowo-Wschodniej

Aktorzy zewnętrzni w procesie demokratyzacji autorytaryzmów postkomunistycznych

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Politologii Porównawczej Uniwersytetu w Ratyzbonie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w kooperacji z Ośrodkiem Studiów Wschodnich

Szczegóły

Konferencja stanowi forum dyskusyjne na temat autorytarnych systemów w postkomunistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja warszawska jest kontynuacją debaty zapoczątkowanej w maju 2006 roku w Ratyzbonie w ramach projektu „Postkomunistyczne autorytaryzmy”. Szczególne położenie geopolityczne Polski skłania do zastanowienia się nad wpływem aktorów zewnętrznych na sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz nad rolą Polski i Niemiec, którzy jako partnerzy w Unii Europejskiej mogą w decydujący sposób kształtować politykę wschodnią UE i wspomagać demokratyzację Europy Wschodniej.

W referatach i dyskusjach poglądy wymienią międzynarodowi eksperci: naukowcy, publicyści, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz doradcy polityczni z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech i Słowacji. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia problemów na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Program

czwartek, 27 marca 2008

15.00 Rejestracja uczestników

16.00 Otwarcie konferencji:

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

dr Albrecht Lempp, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa

Referat wprowadzający:

Projekt „Autorytaryzmy w Europie”

prof. dr Jerzy Maćków, Katedra Politologii Porównawczej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Ratyzbonie

17.00 Referat:

„Kolorowe rewolucje” i jej następstwa. Postęp demokracji czy nowe twarze autorytaryzmu w postkomunistycznym świecie?

prof. dr Gerhard Simon, Federalny Instytut Badań Wschodnich i Międzynarodowych w Kolonii

Komentarz:

dr Marcus Höreth, Uniwersytet w Bonn

Moderacja dyskusji:

prof. dr Uwe Backes, Instytut im. Hanny Arendt, Drezno

20.00 Przyjęcie

piątek, 28 marca 2008

9.00 Referat:

Zmiana i ciągłość rosyjskiej polityki wobec władz Białorusi i Ukrainy przed „pomarańczową rewolucją” i po niej

Wojciech Kononczuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Komentarz:

prof. dr Margareta Mommsen, Uniwersytet w Monachium

Moderacja dyskusji:

Eugeniusz Smolar, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (nie potw.)

11.00 Przerwa na kawę

11.30 Referat:

Unia Europejska, Polska i Niemcy wobec Rosji: zmiana i ciągłość polityki od Jelcyna do Putina

dr Marcin Karczmarski, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa nie potw.)

Komentarz:

dr Margarete Klein, Uniwersytet w Ratyzbonie

Moderacja dyskusji:

prof. dr Leonid Luks, Uniwersytet w Eichstätt (nie potw.)

13.30 Obiad

14.00 Referat:

Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski

Anna Górska, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Komentarz:

Mykola Rjabtschuk, „Krytyka”, Kijów

Moderacja dyskusji:

Jan Piekło, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Warszawa

16.00 Przerwa na kawę

16.30 Referat:

Czy demokratyzacja Białorusi z zewnątrz jest możliwa?

Agata Wierzbowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Komentarz:

dr Heinz Timmermann, Fundacja Nauka i Polityka,Berlin

Moderacja dyskusji:

Paweł Kazanecki, Prezes Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, Warszawa

18.30 Podsumowanie konferencji:

prof. dr. Jerzy Maćków, Katedra Politologii Porównawczej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Ratyzbonie

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

19.00 Przejazd do Fundacji Konrada Adenauera

19.30 Przyjęcie na zaproszenie Fundacji Konrada Adenauera

Luncheon speech:

prof. dr Paweł Śpiewak, Uniwersytet Warszawski (nie potw.)

koordynacja konferencji:

Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Hanna.Dmochowska@kas.pl

tel. 022/845 93 35

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

publikacje

Autoritarismus in Ostmitteleuropa: Externe Akteure bei der Demokratisierung. Eine Konferenzeinführung
pokaż więcej
Autoritarismus in Ostmitteleuropa