Seminarium

Czy i jaki podatek od banków?

Seminarium IBnGR i FKA

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wspólnie organizują seminarium "Czy i jak podatek od banków?".

Szczegóły

Program

09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10.00 – 10.15

Otwarcie seminarium

dr Jan Szomburg, Prezes Zarzadu Instytutu Badan nad Gospodarka Rynkową

Stephan Georg Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

10.15 – 11.00

Wystapienie wprowadzajace do seminarium

Czy i jaki podatek od banków?,

prof. Witold Kozinski, Wiceprezes Zarzadu Narodowego Banku Polskiego

11.00 – 12.45

Sesja I – Opodatkowanie banków na jednolitym rynku finansowym UE

Wystapienie wprowadzajace do sesji I

Nicolas Véron, Senior Fellow, Bruegel, Bruksela

Kluczowe zagadnienia:

- Czy opodatkowanie banków wzmocni stabilnosc systemu bankowego w UE?

- Czy opodatkowanie banków rzeczywiscie mo%e ograniczyc społeczne koszty kryzysu bankowego?

- Jaka podstawa opodatkowania?

- Na co przeznaczyc srodki z podatku? Czy powinny zasilic fundusz upadłosciowy?

- Czy możliwe jest wypracowanie wspólnych regulacji w zakresie opodatkowania banków w Europie?

Moderator: Wojciech Kwasniak, Doradca Prezesa NBP; prof. Leszek Pawłowicz, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkową

Wystąpienia: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Banków Polskich, Piotr Bednarski, Starszy Doradca ds. Regulacji, PricewaterhouseCoopers; Karin Katerbau, Wiceprezes Zarzadu, BRE Bank S.A.

12.45 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 14.30

Sesja II – Podatek od banków w Polsce – w jakim kierunku idziemy?

Wystapienie wprowadzajace do sesji II

dr Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarzadu Banku Pekao S.A.

Kluczowe zagadnienia:

- Czy propozycje opodatkowania banków w Polsce sa skoordynowane z propozycjami

Unii Europejskiej i z dotychczasowymi polskimi rozwiazaniami (BFG)?

- Czy opodatkowac aktywa, transakcje bankowe (tzw. podatek Tobina), czy

zobowiazania banków?

- Jakie moga byc konsekwencje wprowadzenia podatku od banków?

Moderator: dr Maciej Grabowski, Wiceminister Finansów; dr Błażej Lepczynski, Instytut Badan nad

Gospodarka Rynkowa

Wystapienia: Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

Krzysztof Dresler, Wiceprezes Zarzadu, PKO BP S.A.

14.30 – 14.45

Podsumowanie dyskusji

14.45 – 15.45

Obiad

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

dr Błażej Lepczyński

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

blazej.lepczynski@ibngr.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska