Konferencja

Bezpieczeństwo energetyczne Europy

Fundacja Konrada Adenauera oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zapraszają na konferencję poświęconą problematyce bezpieczeństwa energetycznego.

Szczegóły

9.30-10.00 Otwarcie

Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, KUL

10.00-10.30

Strategia bezpieczeństwa energetycznego Polski

Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki

10.30-11.15 CZĘŚĆ I

Bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Katedra Stosunków Międzynarodowych, KUL

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Dr Justyna Misiągiewicz, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Polska wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej

Dr Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska

11.15-12.15 DYSKUSJA

12.15-12.45 CZĘŚĆ II

Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo Polski

Dr hab. Jarosław Gryz, prof. AON, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja-Unia Europejska

Dr Kamila Maria Pronińska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

12.45-13.15 CZĘŚĆ III

Bezpieczeństwo energetyczne Republiki Federalnej Niemiec

Sektor naftowy i gazowy w Europie Środkowej i Wschodniej

Agata Łoskot-Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich

13.15-14.00 DYSKUSJA

14.00-16.00 CZĘŚĆ IV:

Bezpieczeństwo energetyczne - opcje dla Polski

Energetyka oparta na węglu

Zbigniew Stopa, prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Energetyka jądrowa

Aleksander Grad, Prezes spółek PGE Energia Jądrowa SA oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Odnawialne źródła energii

Paweł Potakowski, doktorant, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Gaz łupkowy w perspektywie europejskiej

Prof. dr hab. Lena Kolarska Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego

Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Polski

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

16.00 Dyskusja

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lubelski Inkubator Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 1

referenci

 • m.in. Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Prof. dr hab. Andrzej Podraza
   • Janusz Piechociński
    • Dr Justyna Misiągiewicz
     • Dr Mariusz Ruszel
      • Dr hab. Jarosław Gryz
       • Dr Kamila Maria Pronińska
        • Prof. dr hab. Lena Kolarska Bobińska
         kontakt

         Falk Altenberger

         Falk Altenberger bild

         współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

         Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

         partner

         dostarczone przez

         Biuro Fundacji Polska