Konferencja

Edukacja i nauka. Polskie i niemieckie doświadczenia

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na uroczystość z okazji przekazania księgozbioru Hanny Renaty Laurien bibliotece uniwersyteckiej oraz na seminarium eksperckie.

Szczegóły

Hanna-Renate Laurien

Urodzona w Gdańsku, studiowała germanistykę, anglistykę i filozofię. W 1951 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. W 1970 r. podjęła funkcję krajowego sekretarza, a następnie ministra Ministerstwa Kultury w Moguncji. W 1981 r. Richard von Weizsäcker przyjął ją do berlińskiego koła Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Od 1989 r. członkini parlamentu Berlina, a w latach 1991-1995 jako pierwsza kobieta piastowała stanowisko prezydenta Izby Deputowanych. Przez szereg lat była członkinią Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików, a także przewodniczącą Rady Diecezjalnej Arcybiskupstwa Berlina.

Za zasługi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego w lutym 1996 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu

Odrodzenia Polski.

Dzięki zaangażowaniu prof. Bernharda Vogla i abpa Alfonsa Nossola bogaty księgozbiór dr Hanny Renaty Laurien został przekazany Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Program

Uroczystość Przekazania Księgozbioru

Hanna-Renate Laurien – Europejka z Niemiec

22 października 2013

godz. 17.00-19.00

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a

- tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki

17:00

Powitanie

Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Opolski, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

17:20

Laudacja

Prof. dr Bernhard Vogel, b. Premier, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol, Biskup Opolski w latach 1977-2009, b. Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

18:00

Symoliczne przekazanie księgozbioru Hanny-Renate Laurien Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego

Hans Jörg Duppré, Przewodniczący Związku Powiatów Nadrenii-Palatynatu, Przewodniczący Związku Powiatów Niemieckich

18:15 Wernisaż wystawy

„Życie i działalność pani Hanny-Renate Laurien“

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Ks. Wojciech Lippa - prezentacja wystawy

Seminarium eksperckie

Edukacja i nauka. Polskie i niemieckie doświadczenia

23 października 2013

godz. 09.45-13.00

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a

- tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki

9:45

Powitanie

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

10:00

Rola edukacji i nauki w kształtowaniu elit

Prof. dr Bernhard Vogel, b. Premier, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Krzysztof Załucki, Zakład Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego

11:30

Rola mediów w edukacji i nauce

Prof. Markus Schächter, b. Dyrektor Programowy i intendent ZDF

Ks. prof. dr hab. Marek Lis, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

12:15

Dyskusja panelowa

moderacja:

dr hab. Waldemar Czachur niemcoznawca, językoznawca, adiunkt w Instytucie Germanistyki UW

Prof. dr Bernhard Vogel, prof. Markus Schächter, prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Prorektor Uniwersytetu Opolskiego), prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, ks. prof. dr hab. Marek Lis

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału mailem lub telefonicznie:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, dziekanatwt@uni.opole.pl, +48 77 442 37 67

Fundacja Konrada Adenauera, kas@kas.pl; +48 22 845 93 30

Strony www:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego,

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Opole

referenci

 • prof. dr Bernhard Vogel
  • ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol
   • prof. dr hab. Stanisaw Sawomir Nicieja
    • ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja
     • Hans Jörg Duppre
      • prof. Markus Schächter

       publikacje

       Edukacja i nauka. Polskie i niemieckie doświadczenia: Fotorelacja
       pokaż więcej
       kontakt

       Falk Altenberger

       Falk Altenberger bild

       współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

       Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
       Hanna Renate Laurien Opole 2013

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska