Seminarium

Campus of Excellence

Znaczenie wartości dla przyszłości europejskiego systemu gospodarczego i społecznego

Cykl seminariów dla młodych liderów biznesu organizowany przez Commerzbank AG we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Program

niedziela, 23 września 2007

godz. 20:00

Rola Kościoła katolickiego w Polsce w przekazywaniu wartości chrześcijańskich

rozmowa z Kardynałem Józefem Glempem, prymasem Polski

poniedziałek, 24 września 2007

godz. 9.00-12.00

Powstanie Warszawskie wyrazem obrony polskiej tożsamości i wartości

rozmowa z dr. Pawłem Ukielskim, zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

godz. 14.00 - 17.00

Wartości w biznesie i w mediach

rozmowy i dyskusje z przedstawicielami gospodarki i mediów:

Rainer Ottenstein, członek zarządu BRE Bank SA, Warszawa

prof. Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej, NBP

godz. 18.00 - 19.30

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich

rozmowy z:

Juttą Frasch, minister pełnomocnym w Ambasadzie RFN

Michaelem Häuslerem, kierownikiem działu gospodarczego Ambasady RFN w Polsce

wtorek, 25 września 2007

godz. 10.00 - 12.00

Jaki wpływ mają media w Polsce na kształtowanie obrazu rzeczywistości?

rozmowa z Cezarym Gmyzem, zastępcą kierownika Działu Krajowego „Rzeczpospolitej”

godz. 14.00 - 16.30

Ewolucja wartości w Polsce po przełomie 1989 roku

rozmowa z:

ks. prof. dr. Piotrem Mazurkiewiczem, dyrektorem Instytutu Politologii UKSW

prof. dr. Janem Grosfeldem, wykładowcą chrześcijańskiej nauki społecznej w Instytucie Politologii UKSW

godz. 18.00

Prezentacja działań i programów Fundacji Św. Mikołaja

godz. 20.00

Rola elit w społeczeństwie obywatelskim

powitanie: Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

wykład: prof. dr Zbigniew Pełczynski, Oksford/Warszawa

środa, 26. września 2007

godz. 10.00

Jak Polacy postrzegają samych siebie? Analiza politologiczno-socjologiczna

wykład i dyskusja: prof. Paweł Spiewak, poseł na Sejm (PO)

godz. 15.00

podsumowanie seminarium

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

Campus of Excellence