Seminarium

Chrześcijanie na współczesnych aeropasach

XLIII i XLIV edycja Szkoły Zimowej

Fundacja Konrada Adenauera współorganizatorem XLIII i XLIV edycji Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millennio.

Szczegóły

Szkoła Zimowa to kilkudniowy cykl warsztatów i dyskusji poświęconych współczesnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II. Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

Gośćmi tegorocznych warsztatów będą m.in. Przemysław Babiarz, Stanisław Cebrat, Bogusław Chrabota, Marek Kamiński, Ireneusz Krosny, Michał Lorenc, Jan Ołdakowski, Kazimierz M. Ujazdowski, Krzysztof Zanussi, Maciej Zięba OP.

Rekrutacja do 22.I.2017: www.szkolaterio.pl

Edycja XLIII (doktoranci i absolwenci do 30. r. życia) 7-11.II.2017

Edycja XLIV (studenci) 11-16.II.2017

www.tertio.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wadowice

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

sekretarka, asystentka

Agnieszka.Prokocka@kas.de +48 22 845 93 30 +48 22 848 54 37