Seminarium

Chrześcijanie na współczesnych areopagach

EDYCJA SZKOŁY ZIMOWEJ XLV I XLVI

Fundacja Konrada Adenauera współorganizatorem XLV i XLVI edycji Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millennio.

Szczegóły

Szkoła Zimowa to kilkudniowy cykl warsztatów i dyskusji poświęconych współczesnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II. Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

Gośćmi tegorocznych warsztatów będą m.in. Stanisław Cebrat, Bogusław Chrabota, Wojciech Heydel,Irena Lipowicz, Michał Lorenz, Michał Szukdrzyński, Kazimierz M. Ujazdowski, Krzysztof Zanussi, Maciej Zięba OP.

Szkoła Zimowa Tertio Millennio

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wadowice

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

sekretarka, asystentka

Agnieszka.Prokocka@kas.de +48 22 845 93 30 +48 22 848 54 37