Konferencja

Polityka rozwoju bazująca na klastrach

Doświadczenia zagraniczne, współpraca międzynarodowa klastrów i rekomendacje dla Polski

Konferencja jest organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i FKA w Polsce. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki.

Szczegóły

Celem konferencji będzie przedstawienie zagranicznych (niemieckich, szkockich, szwedzkich i austriackich) doświadczeń w zakresie stymulowania rozwoju klastrów oraz przedyskutowanie uwarunkowań i możliwości wsparcia rozwoju klastrów w Polsce (na szczeblu krajowym i regionalnym), uwzględniając w szczególności kontekst funduszy strukturalnych.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Ze względu na ograniczoną liczbę prosimy rejestrację na stronie www.klastry.pl do 26 listopada.

Osobą kontaktową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową jest pani Aleksandra Włoch aleksandra.wloch@ibngr.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

Cluster als Grundlage für Entwicklungspolitik

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska