Konferencja

Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities

Konferencja ma wnieść wkład w debatę na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z procesami integracji europejskiej, określających ich zakres i dynamikę, takich jak migracja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, niestabilność międzynarodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Refleksja nad tymi kwestiami jest niezbędna dla powodzenia procesów integracyjnych, ponieważ opierają się one na podstawach aksjologicznych, które pozwalają 28 państwom członkowskim i ich społeczeństwom współpracować, a UE działać jako jeden, choć niejednorodny podmiot stosunków międzynarodowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wkład, jaki środowisko akademickie może wnieść w kształtowanie polityki w celu wspierania i ochrony wspólnych europejskich wartości takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka - wartości stanowiących podwaliny każdego wolnego i demokratycznego społeczeństwa.

Szczegóły

Główne tematy konferencji obejmują, ale nie ograniczają się do następujących zagadnień:


1.Unia Europejska i jej wartości: wolność, solidarność, demokracja
◾Unia Europejska a prawa człowieka - nowe uwarunkowania, stare problemy?
◾Obywatelstwo UE - prawa i obowiązki
◾Kultura europejska
◾Przyszłość procesu integracji europejskiej


2.Unia Europejska i jej instytucje, prawo i gospodarka
◾Instytucje, organy i agencje UE
◾Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego UE
◾Rola regionów w UE
◾Polityka gospodarcza UE
◾Niestabilność środowiska międzynarodowego i wewnętrzna stabilność UE - dynamika współzależności


3.Unia Europejska i jej społeczeństwo: wyzwania i szanse
◾Współczesne wyzwania społeczno-demograficzne w UE
◾Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
◾Migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl w UE: w poszukiwaniu rozwiązań
◾Społeczeństwa UE w okresie przejściowym: młodzież, edukacja i rynek pracy

 

 

Organizatorzy:

 

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Partnerzy.

 

Patronat:

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

program

Program dostępny pod:

http://www.pecsa.edu.pl/index.php/en/conferences-conferences/international-conference-2019

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aule I i II.

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437