Seminarium

Seminarium europejskie o walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Seminarium europejskie

Wykład odbędzie się w ramach cyklu seminariów europejskich Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.

Szczegóły

Dlaczego rok 2010 ogłoszono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym? – o przyczynach, celach europejskiej kampanii oraz podejmowanych działaniach porozmawiamy w poniedziałek, 17 maja, na kolejnym „Seminarium europejskim” w Fundacji Schumana.

Agnieszka Kosel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawi krajowe programy realizowane w ramach Europejskiego Roku 2010. Katarzyna Pszczoła powie o zaangażowaniu Przedstawicielstwa KE w Polsce – inicjatywach i organizowanych akacjach.

Zapraszamy do udziału wszystkich zaintersowanych.

Koordynatorka projektu:

Aleksandra Saczuk, Polska Fundacja im. Roberta Schumana w Polsce

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja im. R. Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5

referenci

 • Agnieszka Kosel
  • Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejKatarzyna Pszczoła
   • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska