Seminarium

Stosunki polsko – niemieckie w kontekście europejskim: Realizacja Programu Współpracy w rok po jego podpisaniu

Seminarium KAS i Instytutu Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium dotyczące realizacji tzw. "Programu Współpracy" przez rządy Polski i Niemiec.

Szczegóły

W czerwcu 2011 r. świętowaliśmy 20. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji oba rządy podpisały tzw. „Program współpracy” - listę projektów, które planuje się zrealizować w najbliższych latach w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zakłada się, że współpraca ta ma być realizowana na płaszczyźnie regionalnej, narodowej i europejskiej w zakresie m.in. polityki, gospodarki, kultury, edukacji oraz transportu. W rok po podpisaniu tej deklaracji warto przyjrzeć się, w jakim stopniu została ona zrealizowana.

Na seminarium zostanie zaprezentowany i rozdany raport z badań ISP: A. Łada, Slogany czy konkrety? Ocena realizacji polsko-niemieckiego Programu Współpracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

Program seminarium

Otwarcie

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Dr Christian Schmitz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Wprowadzenie

Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Debata

Dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Janusz Styczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Dr Peter Schoof, Pełnomocnik ds. Spraw zagranicznych UE oraz stosunków z krajami członkowskimi UE, niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej

Moderacja: Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Seminarium odbędzie się w językach polskim i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Debata jest częścią wspólnego projektu Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: „Slogany czy konkrety? Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań“

Rejestracja na seminarium na stronie ISP

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska