Wydawca treści

Konferencja

Doświadczenie polsko-niemieckie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej

25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Krzyżowa oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na polsko-niemiecką konferencję nawiązującą do 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Wydawca treści

Szczegóły

Program na stronie Fundacji "Krzyżowa"

W roku 2016 świętujemy 25 rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ten historyczny dokument otworzył nową epokę w stosunkach polsko-niemieckich. Jest owocem listu biskupów polskich do niemieckich, uklęknięcia Willego Brandta, Mszy Pojednania w Krzyżowej i innych inicjatyw wielu Polaków i

Niemców, którzy wykazali się odwagą myśli, aby przezwyciężyć trudne dziedzictwo polsko-niemieckiej historii związanej w ogromnym stopniu z II wojną światową. Tym wysiłkom towarzyszyło przekonanie, że Europę należy, mimo dzielącej przeszłości, wspólnie budować.

W roku jubileuszowym warto pokusić się o refleksję, na ile historia polsko-niemieckiego pojednania, szczególnie w Krzyżowej, może i/lub powinna być efektywniej wykorzystywana w edukacji obywatelskiej i historycznej, między innymi w bilateralnych polsko-niemieckich projektach edukacyjnych skierowanych do różnych grup docelowych.

Intencją planowanej polsko-niemieckiej konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń podmiotów realizujących projekty edukacyjne, głównie z województwa dolnośląskiego i kraju związkowego Saksonii. Zamiarem przedsięwzięcia jest pogłębiona refleksja nad tym, które działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego,

takie jak działalność Akcji Znaków Pokuty, KIK-ów, Znaku, Bensberger Kreis, Maximilian Kolbe Werk, uklęknięcie Brandta czy Msza Pojednania, niosą ze sobą inspirujący materiał warty włączenia w szerszy obieg edukacyjny celem lepszego poznania się w dialogu polsko-niemieckim. Istotna przy tym będzie również dyskusja nad innowacyjnymi metodami zainteresowania różnych grup docelowych tematem i docierania do nich.

To właśnie Krzyżowa ze swoją historią, jako szczególne miejsce pamięci w dialogu polsko-niemieckim, ma za zadanie wykorzystywania tematów związanych z pojednaniem polsko-niemieckim i koncepcją pokojowej Europy w celu kształtowania kompetencji obywatelskich.

Konferencja będzie częścią obchodów Roku Jubileuszowego.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenia symultaniczne na języki polski i niemiecki

P R O G R A M

Piątek, 6 maja 2016

14.00 Otwarcie konferencji

Rafał Borkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

14.15 Wyzwania dla edukacji na nadchodzące ćwierćwiecze

Wykład wprowadzający:

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

14.45 Samorządy jako aktorzy współpracy polsko – niemieckiej w dzisiejszej Europie

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Thomas Kralinski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Brandenburgii przy Rządzie Federalnym, Pełnomocnik Brandenburgii ds. mediów i stosunków międzynarodowych

Brunhild Kurth, Minister Edukacji Saksonii (niepotwierdzona)

15.30 Zmiana wzajemnego postrzegania Polaków i Niemców w okresie 1991-2016. Doświadczenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Paweł Moras, Dyrektor zarządzający „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Warszawa

16.30-18.30 Panel I Polsko-niemiecki podręcznik do historii – szansa na zbliżenie?

Komentarz wprowadzający:

prof. dr hab. Igor Kąkolewski, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Dyskusja:

Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty

Kinga Hartmann, Kierownik w latach 2010-2015 Biura Koordynacyjnego Sachsen-Polen Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz

dr Magdalena Telus, Georg Eckert Institut Leibniz Institut dla międzynarodowego badania podręczników, Brunszwik

Moderacja: Prof. dr Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski

20.00 Projekcja filmu „Dzwony Pojednania” autorstwa Grzegorza Gajewskiego i dyskusja z udziałem reżysera Grzegorza Gajewskiego

Sobota, 7 maja 2016

09.00 Otwarcie drugiego dnia obrad

dr Kazimierz Wóycicki, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

09.15 Prezentacja projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”

dr Zofia Wóycicka, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

09.45 Panel II Polsko-niemieckie miejsca pamięci i ich rola w edukacji obywatelskiej

Marek Mutor, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

dr Guido Hitze, Historyk, b. pracownik naukowy Fundacji Konrada Adenauera, b. dyrektor Krajowej Centrali Kształcenia Politycznego w Nadrenii Północnej Westfalii

dr Robert Żurek, Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu

Stefan Erb, Dyrektor zarządzający „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Berlin

Moderacja: dr Kazimierz Wóycicki, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

12.00 Panel III: Polska i Niemcy wobec aktualnych wyzwań dla Europy

Wojciech Murdzek, Poseł na Sejm RP, Prezydent Świdnicy w latach 2002-2014

Joachim Zeller, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Niemcy

Arne Lietz, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Niemcy

Friederike Steglich, Kierownik Działu Politycznego Ambasady Niemiec

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

Moderacja: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

14.00 Zakończenie konferencji

14.30 Zwiedzanie wystawy „Odwaga i Pojednanie”

Organizatorzy:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Konrada Adenauera

Partnerzy:

Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Instytut Pamięci Narodowej Wrocław

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Krzyżowa

publikacje

Doświadczenie polsko-niemieckie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej: 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
pokaż więcej
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska