Konferencja

Polsko-Niemieckie Forum Regionalne

Transgraniczna Konferencja "Rozwój na peryferiach?"

Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie o możliwości rozwoju peryferii i obszaru przygranicznego. Chcemy przeanalizować tendencje rozwojowe w Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie.

Szczegóły

Konferencja służyć ma przedstawieniu podstawowych kategorii i koncepcji w zakresie rozwoju obszarów peryferyjnych oraz analizie ich praktycznej realizacji. Problematyka rozwoju będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny oraz być miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

Analizowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów życia społecznego: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych czy politycznych do zmian technologicznych i gospodarczych. Dynamika zmian obecna we współczesnym świecie zwraca uwagę na konieczność postawienia diagnozy odnoszącej się do mechanizmów rozwoju (i czynników determinujących ten proces) obecnie oraz pozwala na prognozowanie (programowanie?) kierunków dalszych zmian.

Przedsięwzięcie skierowane jest do naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli gospodarki, polityki i administracji samorządowej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

referenci

 • dr Peter Kohnert (Ministerstwo Sprawiedliwości Brandenburgii)
  • Prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Bocholt)
   • prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast (Uniwersytet Europejski Viadrina)
    • dr Stefan Walentin (wpd europe GmbH
     • Berlin)
      kontakt

      Piotr Womela

      Piotr Womela bild

      koordynator projektów

      Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437