Warsztat

Dialog w duchu Janusza Korczaka

30.07.-5.08.2012 r. w Broniszowie (woj. lubuskie) mają miejsce międzynarodowe warsztaty z udziałem gości z Polski, Izraela, Francji, Konga, Niemiec i Ukrainy.Są one inicjatywą podjętą w ramach ogłoszonego przez Sejm RP Roku Korczakowskiego 2012.

Szczegóły

Organizatorami spotkania są: Fundacja Kondrada Adenauer w Polsce, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Program spotkania poświęcony jest współczesnym problemom szeroko pojętego dialogu społecznego w kontekście idei i działalności Janusza Korczaka. Uczestnicy dyskutować będą na temat solidarności międzypokoleniowej, dialogu będącego przejawem aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej, problemów związanych z komunikacją społeczną, integracją międzykulturową. Goście odwiedzą Korczakowo – Ośrodek Związku Harcerstwa Polskiego i tam spotkają się z dziećmi przebywającymi na obozie letnim. 5 sierpnia uczestnicy seminarium wezmą udział w uroczystości odsłonięcia tablicy na frontonie Teatru Lalka w Warszawie, upamiętniającej miejsce i datę wypędzenia Janusza Korczaka, jego współpracowników i dzieci na Umschlagplatz i wywiezienia do obozu zagłady w Treblince. Następnie uczestnicy seminarium zwiedzą Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Broniszów

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska