Seminarium

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Analiza dr Krzysztofa Iszkowskiego

Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają do udziału w prezentacji raportu dotyczącego perspektywy wprowadzenia waluty euro w Polsce autorstwa dr Krzysztofa Iszkowskiego z SWPS.

Szczegóły

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011.

Analiza dr Krzysztofa Iszkowskiego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W 2008 roku premier Donald Tusk złożył deklarację, że wprowadzenie euro w Polsce będzie możliwe w przeciągu kolejnych trzech lat. Rozpoczęliśmy już rok 2012 i nawet nie widać konkretnej perspektywy czasowej naszego członkostwa w Unii Walutowej. Opóźnienie można tłumaczyć niepewną sytuacją ekonomiczną w strefie euro, jak i na całym świecie. Jednakże nie uzasadnia to zupełnego wyciszenia debaty na temat perspektyw naszego członkostwa i warunków, które musimy spełnić. Nawet jeżeli wejście do strefy euro w najbliższej przyszłości nie jest pewne, warto zadać kilka pytań: Czy dalej celem Polski jest członkostwo w Unii Walutowej? Jakie są

perspektywy czasowe tego procesu? Czy należy podjąć działania przygotowawcze, które pozwolą nam przyjąć euro w momencie, który uznamy za korzystny? Jak informować o tym procesie społeczeństwo?

Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce uważają, że potrzebna jest szeroka debata na ten temat, zarówno na poziomie eksperckim, jak i pośród opinii publicznej. Dlatego publikujemy odpowiedni raport, którego bezpłatną kopię możecie Państwo otrzymać po prezentacji. Prosimy o traktowanie go jako wstępu do dyskusji. Jesteśmy otwarci na kolejne głosy i opinie. Raport będzie dostępny w najbliższych dniach na stronach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 stycznia w godz. 12.00-14.00, w siedzibie Sejmu RP (Sala Konferencyjna w Nowym Domu Poselskim– bud. F).

Debata została objęta patronatem Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds. UE, pani poseł Agnieszki Pomaski

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do 30 stycznia, godz. 12.00 na adres euro@schuman.pl lub telefonicznie (22 6212161). Przesłanie potwierdzenia jest warunkiem wejścia na teren Sejmu. Prosimy o przybycie na miejsce debaty do godz. 11.40 i zabranie ze sobą dowodu tożsamości

Koordynacja:

Rafal Dymek, Polska Fundacja im Roberta Schumana

r.dymek@schuman.org.pl

Marcin Kaczmarczyk, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

marcin.kaczmarczyk@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Sejm RP

referenci

 • A. Pomaska
  • Przewodnicząca Komisji ds. Europejskich
 • A. Radwan
  • Prezes Polskiej Fundacji im Roberta Schumana
 • Dr K. Iszkowski
  • Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejDr. Ch. Schmitz
  • Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

publikacje

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?: Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011
pokaż więcej

partner