Wykład

Unia Europejska przed kryzysem, po kryzysie?

STUDIUM GENERALE EUROPA

Instytut Politologii UKSW, Centrum Bobolanum oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na otwarty wykład pt. Unia Europejska przed kryzysem, po kryzysie? który wygłosi prof. Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Szczegóły

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia wiosną 1997 roku przy Instytucie Politologii UKSW. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości.

Ta ogólnie nakreślona misja w ciągu kilkunastu lat realizowana była jednocześnie na kilku płaszczyznach. Jedną z głównych i bardziej znanych form działania Studium jest seria wykładów publicznych. Wśród kilkudziesięciu dotychczasowych prelegentów serii znaleźli się między innymi: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzyszto Michalski, Andrzej Olechowski,. Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński.

Oprócz tego Studium realizuję wykłady dla studentów warszawskich uczelni oraz zajmuje się działalnością naukowo-wydawniczą.

Radę Naukową Studium stanowią: ks. prof. Janusz Balicki, prof. Jarosław Drozd, prof. Aniela Dylus, prof. Jan Grosfeld, ks. prof. Helmut Juros, ks. prof. Jarosław Koral, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Stanisław Otok, ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Klaus Ziemer, prof. Tomasz Żyro.

W ramach Rady Programowej działalności Studium patronują: ks. prof. Roman Bartnicki, prof. Kazimierz Czapliński, abp Tadeusz Gocłowski, prof. Irena Lipowicz, bp Tadeusz Pieronek, mec. Krzysztof Piesiewicz, Stefan Raabe, o. prof. Jacek Salij OP, mec. Stanisław Sołtysiński, prof. Hanna Suchocka, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, o. dr Maciej Zięba OP, abp Józef Życiński.

Koordynacja:

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Dr Sławomir Sowiński, Instytut Politologii UKSW

ip@uksw.edu.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Aula Wielka Bobolanum o. Jezuitów, ul. Rakowiecka 61, Warszawa

referenci

 • prof. Aleksander Smolar
  • profesor Centre National de la Recherche Scientifique
   • prezes Fundacji im. Stefana Batorego
    kontakt

    Falk Altenberger

    Falk Altenberger bild

    współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

    Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska