Debata publiczna

Konwergencja w państwach członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskeigo zapraszają na konferencje "Konwergencja w państwach członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej"

Szczegóły

Omawiana grupa państw została objęta w perspektywie finansowej 2007-2013 celem Konwergencja, który ukierunkowany jest na przyspieszenie eliminowania różnic w rozwoju najsłabiej rozwiniętych państw i regionów UE.

Analiza i ocena procesu konwergencji będzie ciekawym wydarzeniem, gdyż strategie rozwoju i priorytety programów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej posiadają wiele podobieństw, ale także różnic wpływających na skuteczność i efektywność podejmowanych działań.

Program

15.50-16.00

Wprowadzenie do problematyki i otwarcie konferencji

prof. dr hab. Kazimierz A. Kłosiński (kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL)

Wystąpienia

16.00-16.10

Kryzysy gospodarcze i konwergencja regionów państw UE z Europy Środkowo-Wschodniej

dr Bartosz Jóźwik (KUL), dr Henryk Ponikowski (KUL)

16.10-16.20

Wpływ instytucji na konwergencję gospodarczą państw Środkowej i Wschodniej Europy: analiza ilościowa

dr Mariusz Próchniak (SGH)

16.20-16.30

Wpływ strategii rozwoju UE i państw członkowskich na dynamikę konwergencji

dr Krzysztof Markowski (dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie)

16.30-16.40

Strategia rozwoju państw bałtycki w kontekście sąsiedztwa nordyckiego

dr hab. Monika Banaś (UJ)

16.40-16.50

Czy kryzys strefy euro zaszkodził gospodarce Niemiec?

mgr Anna Dąbkowska (KUL)

16.50-17.00

„Szklana kurtyna” między Unią Europejską i Europą Wschodnią

dr Tomasz Stępniewski (IESW)

17.00-17.10

Zmiany w wymianie handlowej Rosji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

dr Jarosław Kuśpit (KUL)

17.10-17.20

Konkurencyjność makroekonomiczna Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej (2004-2012)

dr Paweł Pasierbiak (UMCS)

17.20-17.30

Skuteczność i efektywność europejskiej polityki spójności. Przykład województwa lubelskiego

mgr Rafał Sobiech (zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie)

17.30-17.40

Czy Lublin dogania polskie metropolie?

dr Mariusz Sagan (dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin)

17.40-18.00

Dyskusja i podsumowanie

Kontakt:

Joanna Kononowicz, jkononowicz@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, sala CN-208

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska