Wykład

Miejsce religii w europejskiej przestrzeni publicznej

Przyszłość Europy – Europa przyszłości

Uniwersytet Wrocławski oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na otwarty wykład profesora Josepha H. H. Weilera w ramach cyklu "Przyszłość Europy - Europa Przyszłości".

Szczegóły

O prelegencie:

Joseph H. H. Weiler

Rektor European University Institute (EUI) we Florencji. Wcześniej profesor prawa i kierownik programu Jean Monnet na Harvard Law School, a następnie kierownik Centrum Jean Monnet na New York University School of Law. Jest honorowym profesorem University College of London i Uniwersytetu w Kopenhadze oraz zastępcą dyrektora Akademii Międzynarodowego Prawa Handlowego w Makao. Posiada tytuł doktora honoris causa wielu europejskich uniwersytetów. Jest także redaktorem naczelnym European Journal of International Law (EJIL) i International Journal of Constitutional Law (ICON). Jego liczne publikacje dotyczą integracji europejskiej, a do najważniejszych książek zaliczają się The Constitution of Europe – Do the New Clothes have an Emperor? (Cambridge University Press 1998) i Chrześcijańska Europa: konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? (Poznań 2003).

Po wykładzie odbędzie się debata z udziałem:

 • dr hab. Patrycji Matusz-Protasiewicz
Wydział Nauk Społecznych UWr

 • prof. dr hab. Mirosława Sadowskiego
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr

 • r.pr. Mirosława Wróblewskiego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

moderowana przez dr Annę Śledzińską-Simon

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Aula Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski

referenci

 • Joseph H. H. Weilera
  • dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz
   • prof. dr hab. Mirosław Sadowski
    • r.pr. Mirosław Wróblewski
     • dr Anna Śledzińska-Simon
      kontakt

      Falk Altenberger

      Falk Altenberger bild

      współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

      Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
      Miejsce Religii - Przyszłość Europy

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska