Konferencja

Rola religii (Kościoła katolickiego) w procesie integracji europejskiej.

Perspektywa Polski i Niemiec

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zapraszają na konferencję

Szczegóły

Celem konferencji jest ukazanie relacji zachodzących pomiędzy religią i polityką, etycznego wymiaru polityki oraz znaczenia czynnika religijnego w procesie jednoczenia się Europy. Podjęta zostanie także próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia religii w polityce europejskiej Polski i Niemiec, szerzej środkowoeuropejskich państw członkowskich Unii Europejskiej. Na ile czynnik religijny kształtuje tożsamość Polski i Niemiec (szerzej Europy Środkowo-Wschodniej), a na ile jest czynnikiem dezintegrującym społeczeństwo. Ukazane zostanie także znaczenie religii dla funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program

11.30 Otwarcie seminarium

Prof. dr hab. Stanisław Wójcik (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL)

11.45

Prof. dr hab. Andrzej Gil (kierownik Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych

i Spraw Międzynarodowych KUL)

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich: znaczenie dla pojednania polsko-niemieckiego i integracji europejskiej

12.15

Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Centrum UKRAINICUM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

Ukraina utrisque ritus. Kościół katolicki obu obrządków w życiu politycznym i społecznym państwa ukraińskiego na przełomie XX/XXI wieku

12.45

Dr Jarosław Kit (Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)

Kościół katolicki obrządku greckiego w procesie integracji europejskiej

13.15

przerwa na kawę

13.30 – 14.30

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Andrzej Gil (kierownik Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL)

14.30

Dr Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wizja jedności Europy w myśli Jana Pawła II

15.00

Dr Alicja Curanović (Uniwersytet Warszawski) (udział jeszcze nie potwierdzony)

Kontrolowana „zemsta Boga”: znaki szczególne poradzieckiego systemu wyznaniowego

15.30

Dr Tomasz Stępniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wybory parlamentarne w Niemczech w 2013 roku: znaczenie dla Unii CDU/CSU oraz dla układu sił w Unii Europejskiej

16.00 – 17.00

Dyskusja, podsumowanie seminarium

Koordynacja:

Dr Tomasz Stępniewski, KUL

Kontakt: Tomasz.Stepniewski5@gmail.com

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, DMMII-134, I. piętro

referenci

 • Prof. dr hab. Stanisław Wójcik
  • Prof. dr hab. Andrzej Gil
   • Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy
    • Dr Jarosław Kit
     • Dr Andrzej Szabaciuk
      • Dr Alicja Curanović
       • Dr Tomasz Stępniewski
        kontakt

        Falk Altenberger

        Falk Altenberger bild

        współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

        Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437