Seminarium

W poszukiwaniu pojednania

Koreańsko-japońskie i polsko-niemieckie stosunki po II wojnie światowej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wspólnie z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk organizuje seminarium na temat modelów pojednania po II wojnie światowej w Europie i Azji.

Szczegóły

Seminarium odbywa się w języku angielskim. Program (EN)

Program

09:00 –09:05 Powitanie

dr Teodozja Izabela Rzeuska - dyrektor IKŚiO PAN

Piotr Womela - Fundacja konrada Adenauera

Wykład wprowadzający

JE Ji-in Hong - ambasador Republiki Korei w Polsce

09:15– 11:50 Sesja 1: Proces pojednania. Przykłady z Europy i Dalekiego Wschodu:

dr Olga Barbasiewicz – adiunkt, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Przebieg procesu pojednania na Dalekim Wschodzie. Stosunki japońsko-amerykańskie jako przykład i wzór dla kształtowania stosunków koreańsko-japońskich.

dr Christoph Janasiak - Wydział Studiów Orientalnych, Uniwersytet Warszawski

Podobieństwa i różnice w przebiegu procesu pojednania w Europie i na Dalekim Wschodzie

Justyna Turek – Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pamięć w procesie polsko-niemieckiego pojednania. Teoria, historia i wnioski.

dr Agnieszka Łada – Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Percepcja Polski i Niemiec w badaniach opinii publicznej.

dr Kazimierz Wóycicki - Instytut Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego

Opozycja w NRD lat 70 i 80.

Rafał Tomański – dziennikarz “Rzeczpospolita”, “The Diplomat”

Wpływ (lub jego brak) koreańsko-japońskiego pojednania na stosunki bilateralne Japonia - Korea Południowa po II. wojnie światowej

dr Natalia Jackowska – Instytut Zachodni

Rola Kościoła katolickiego w procesie polsko-niemieckiego pojednania

dr Nicolas Levi – adiunkt Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Poglądy na temat pojednania Korei Północnej i Południowej

prof. Teruji Suzuki - Kanagawa University (Japan)

Historia jako czynnik kształtujący stosunki koreańsko-japońskie

12:00 –13:50 Sesja 2: Współczesne zagadnienia dotyczące polityki pojednania w Europie i Azji Wschodniej

Sebastian Rösner - Zastępca Dyrektora, Punkt Alpha Fundacja

Jakie wnioski mogą być wyciągnięte ze stosunków niemiecko-polskich po 1990 r (w odniesieniu do japońsko-koreańskich)

dr Kamila Szczepańska - adiunkt, Uniwersytet w Bochum

Premier Abe i 70 rocznica wojny

dr Renata Iwicka - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obraz Japonii i Japończyków w przekazie współczesnych mediów Korei Południowej

dr Marcin Grabowski - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Korea Południowa a proces integracji północno-wschodniej Azji: teoria, praktyka i prognozy

dr Uta Shimada - Dyrektor Fundacji Chibiwaru

Wpływ przemysłu rozrywkowego w Korei i Japonii na bilateralne stosunki krajów.

Karina Zalewska - Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego

Jak można zkorzystać z doświadczeń stosunków polsko-niemieckich w badaniach nad przyszłością Azji

Q&A - Pytania i odpowiedźi

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa

referenci

 • Botschafter der Koreanischen Republik in Polen
  • Ji-in Hong
   kontakt

   Piotr Womela

   Piotr Womela bild

   koordynator projektów

   Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska