Konferencja

Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie

II Seminarium Europejskie

W imieniu organizatorów zapraszamy na II Seminarium Europejskie pt.: "Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie"

Szczegóły

Seminarium jest współorganizowane przez:

 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH)
 • Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
 • Fundację Konrada Adenauera w Polsce (KAS)

14.30–15.20REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

15.20–15.45OFICJALNE OTWARCIE SEMINARIUM

Prof. dr hab. Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej, Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Pan Piotr Womela – Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

15.45–17.00PANEL EKSPERCKI

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór - Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stały Doradca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP – moderator

Prof. dr hab. Piotr Błędowski – kierownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, ekspert Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP

Dr Günter Dill - Fundacja Konrada Adenauera, doradca i konsultant w zakresie polityki komunalnej, wspierania demokracji, decentralizacji, wolontariatu i e-Governmentu

Dr Grzegorz Baczewski – ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

Izabela Tomczyk – zastępca dyrektora Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Paweł Nasiński – naczelnik w Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

17.00-17.15PRZERWA KAWOWA

17.15–18.15DYSKUSJA

18.15–18.30PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

referenci

 • Prof. Dr. Joachim Osiński
  • Prof. Dr. Ewa Latoszek
   • Piotr Womela
    • Prof. Dr. Zbigniew Czachór
     • Prof. Dr. Piotr Błędowski
      • Dr. Günter Dill
       • Dr. Grzegorz Baczewski
        kontakt

        Piotr Womela

        Piotr Womela bild

        koordynator projektów

        Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

        dostarczone przez

        Biuro Fundacji Polska