Wydawca treści

Konferencja

Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów

Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec

W dniach 21-22 października 2016r. we Wrocławiu odbędzie się Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów, organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydawca treści

Szczegóły

Spotkanie stanowi kontynuację i pogłębienie kontaktów pracowników naukowych oraz studentów WPAE z Saksońską Szkołą Administracji Publicznej w Miśni (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen).

W pierwszym dniu obrad odbędzie się konferencja naukowa pt. "Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec".

Ważnym novum konferencji jest fakt, że w programie pracownicy naukowo-dydaktyczni z Polski i Niemiec będą wygłaszać „referaty tandemowe” dotyczące jednakowej problematyki raz z punktu widzenia Niemiec i Saksonii, a raz z punktu widzenia Polski i Dolnego Śląska.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w spotkaniu weźmie udział 33 osobowa grupa studentów z Miśni i odpowiednio liczna grupa studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z tym, w drugim dniu obrad zaplanowaliśmy polsko-niemieckie warsztaty administratywistyczne dla studentów WPAE oraz studentów Saksońskiej Szkoły Administracji Publicznej prowadzone w języku angielskim.

Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Konrada Adenauera.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: https://prawo.uni.wroc.pl/node/18548/

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Wrocław

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska