Seminarium

Trójmorze: nowy model regionalnej współpracy?

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie organizują seminarium poświęcone idei Trójmorza.

Szczegóły

Tematy przewodnie seminarium:

  • Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji idei Trójmorza.

  • Trójmorze: perspektywa Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Perspektywa ukraińska.

  • Trójmorze: konkurencyjny czy komplementarny instrument dla jednostek samorządu terytorialnego?

Otwarcie

o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Moderator: Dr hab. Bartosz Jóźwik

Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Dorota Skwarek, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Prof. Oleh Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowej Akademii Zarządzania, Kijów

Prof. Oleh Zarubinskyj, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy w latach 1998-2012, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Ekstremizmem, Kijów, Ukraina

Sergiy Porowczuk, Instytutu Transformacji Społeczeństwa, Kijów, Ukraina

Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Serhij Tatusiak, prezes NGO „Ukraina-Polska-Niemcy”, Lwów, Ukraina

Andriy Kavunets, dyrektor Euroregionu „Дністер”; (Dniestr), Ukraina

Seminarium eksperckie

Tematy przewodnie:

  • Trójmorze w nowych geopolitycznych realiach europejskich.

  • Trójmorze nowym instrumentem polityki zagranicznej państwa regionu?

  • Trójmorze w perspektywie Niemiec, Polski i Ukrainy.

  • Trójmorze jako potencjał do rozwoju regionalnego państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Otwarcie seminarium

Prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL)

Ks. prof. Stanisław Fel (dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL)

Vasyl Pavlyuk (Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie)

Debata

Moderator: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Prof. Oleh Soskin, dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowej Akademii Zarządzania, Kijów

Prof. Waldemar Paruch, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, doradca marszałka Sejmu RP

Prof. Oleh Zarubinskyj, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy w latach 1998-2012, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Ekstremizmem, Kijów, Ukraina

Prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Dominik Jankowski, naczelnik, Wydział OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Dr Artur Adamczyk, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

Mgr Tomasz Olejarz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska