Konferencja

Trzy fale polskiej emigracji

Emigration aus Polen im Wandel der Zeit

Fundacja Konrada Adenauera razem z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL) przy wsparciu Fundacji Rozwoju KUL organizuje konferencję na temat polskiej emigracji.

Szczegóły

W konferencji pod tytułem "Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej" będą brali udział eksperci różnych dziedzin, umożliwiając analizę problematyki z wielu perspektyw.

Podczas pierwszej debaty, którą prowadzić będzie prof. Elżbieta Szczot, będą omawiane historyczne oraz geograficzne aspekty trzech fal polskiej emigracji. Kolejna debata, moderowana przez dr Edytę Krzysztofik, poświęcona będzie się

współczesnym wyzwaniom emigracji.

W poszczególnych referatach przedstawione zostaną m.in. następujące tematy: obywatelstwo UE, prawa migracyjne, migracje sezonowe oraz prawo rodzinne wobec osobistych praw emigranta. Ponad to zająć się chcemy rolą Polski i Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

Oprócz referatów przewidziana jest dyskusja z udziałem panelistów i publiczności.

Konferencja odbędzie się 27 października 2015r. od godziny 10.00 do 17.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ul. Spokojna 1, Collegium Iridicum sala 104).

Więcej szczegółów w programie konferencji.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, Collegium Iuridicum s.204

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska