Debata publiczna

Trzeci szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – skazany na brak sukcesu

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Politologii zapraszają na konferencję naukową pt. Trzeci szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – skazany na brak sukcesu

Szczegóły

Trzeci już szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, odbywający się w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. miał stać się punktem zwrotnym w stosunkach Unii Europejskiej z państwami posowieckimi. Przywódcy państw i rządów UE zauważają postęp partnerów wschodnich Unii w kwestiach eurointegracji, ale też stawiają określone warunki, jakie powinny jeszcze spełnić państwa partnerskie, by w Wilnie została podpisana umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą oraz parafowane takie same umowy z Mołdawią i Gruzją. Jego powodzenie będzie zależało od woli politycznej, którą powinna zademonstrować zarówno Unia Europejska, jak i partnerzy wschodni.

Kluczowym państwem, którego losy w kierunku integracji z Unią miały się rozstrzygnąć na szczycie w pierwszej kolejności jest Ukraina. Jednakże najważniejsze zadania jakie stoją przed tym państwem to rozwiązanie problemu selektywnej sprawiedliwości i kwestii uwolnienia byłej premier Julii Tymoszenko. Ukraina musi także przeprowadzić reformy systemu wyborczego i prokuratur, uchwalić konieczne poprawki do ustaw regulujących kwestie praworządności, sądownictwa, walki z korupcją. Państwo to musi też poprawić warunki dla biznesu.

Kolejną kwestią omawianą w Wilnie był uproszczony reżim wizowy między Unią a partnerami wschodnimi.
Istnieje jednak poważne niebiezpieczeństwo zewnętrzne, albowiem w miarę zbliżania się szczytu Partnerstwa Wschodniego Ukraina, Mołdawia i inne państwa doświadczają silnych nacisków zewnętrznych. Uwidaczniają się one zwłaszcza poprzez groźby ekonomiczne i dyskryminacyjne ograniczenia eksportu, dążenia do wstrzymania procesów eurointegracji i próby wpływania przez Rosję na decyzję państw, które wybierają europejską przyszłość. Przykładem takiego działania jest zaproponowanie konkurencyjnego projektu integracyjnego dla państw regionu - Unię Euroazjatyckiej. Dlatego stojąc w obliczu przełomowego dla państw UE, ale i Partnerstwa Wschodniego, a zwłaszcza Ukrainy wydarzenia, jakim był szczyt w Wilnie, należy podjąć szerszą debatę dokonującą jego podsumowania, oceny i perspektyw dla partnerów w sytuacji fiaska jego postanowień.

Program

11.30 - Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik, dyrektor Instytutu nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych

Debata:

11.45 - Dr Beata Piskorska (KUL) – Przygotowania UE i Polski do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – co poszło nie tak?

12.15 - Rafał Sadowski (OSW w Warszawie) – Rosja wobec wstrzymania przez Ukrainę starań o stowarzyszenie z Unią Europejską (on line)

13.00 – Dyskusja

13.30 - Tomasz Piechal (redaktor prowadzący działu "Partnerstwo dla Kultury" portalu Eastbook.eu) – Ukraińska rewolucja ducha - tło i perspektywy protest

14.00 - Dr Wojciech Gizicki (KUL) – Europa Środkowa wobec Europy Wschodniej - wsparcie czy obojętność?

14.30 - Dr Jakub Olchowski (UMCS) – Ukraina jako „failure story” szczytu w Wilnie

15.00 - Dr Marcin Kosienkowski (KUL) – Mołdawia jako „success story” szczytu w Wilnie

15.30 – dyskusja i zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

aula DMMII-134, Droga Męczenników Majdanka 70, r., godz. 11. 30

referenci

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik
  • dr hab. Andrzej Podraza
   • dr Beata Piskorska
    • Rafał Sadowski
     • Tomasz Piechal
      • dr Wojciech Gizicki
       • dr Jakub Olchowski
        • dr Marcin Kosienkowski
         kontakt

         Falk Altenberger

         Falk Altenberger bild

         współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

         Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

         partner

         dostarczone przez

         Biuro Fundacji Polska