Konferencja

Rozwój na peryferiach?

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizują IV transgraniczną konferencję oraz II polsko-niemieckie forum regionalne.

Szczegóły

Celem konferencji będzie analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i województwa lubuskiego) w tym procesie. Przedstawienie podstawowych kategorii i koncepcji w tym zakresie oraz analiza ich praktycznej realizacji. Problematyka konferencji i forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny oraz być miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

Analizowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów życia społecznego: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych czy politycznych do zmian technologicznych i gospodarczych. Dynamika zmian obecna we współczesnym świecie oraz pojawiające się wyzwania związane ze zjawiskami/procesami/sytuacjami kryzysowymi zwracają uwagę na konieczność postawienia diagnozy oraz poszukiwania możliwości zrozumienia zachodzących zmian.

Program Konferencji i Forum:

7 czerwca 2017 r.

10.00 – 10.15

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI I FORUM

•prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

• Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie

• Wystąpienia zaproszonych gości

10.15 – 11.30PANEL I ROZWÓJ W EUROPIE ZMIAN I KRYZYSÓW

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

•prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski) „Trendy w badaniach nad regionalizmem i pograniczem”

dr hab. Piotr Tosiek (UMCS Lublin) „Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej – analiza krytyczna”

•dr Thomas Mehlhausen (Uniwersytet w Poczdamie) „Polska polityka europejska”

•red. Andrzej Godlewski „Wpływ mediów na relacje polsko-niemieckie - wprowadzenie”

•prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski w Bocholt) “USA and Europe - Change or continuity of the partnership”

11.50 – 13.30PANEL II GOSPODARCZE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM

Moderator: dr Małgorzata Trocka, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

• dr hab. prof. Małgorzata Dziembała (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, CEWSE, PECSA) „Realizacja polityki spójności w regionach przygranicznych województwa śląskiego i lubuskiego”

• dr hab. prof. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Instrumenty finansowo-prawne stymulujące rozwój gospodarki samorządu lokalnego”

• dr Alicja Sielska (Uniwersytet Wrocławski) „Problem płacy minimalnej w Polsce i w Niemczech”.

•mgr Kamil Bembnista (IRS Leibniz Institute for Research on Society and Space) “Cultural differences in the perception of regional threats in the Polish-German border region”

• dr hab. prof. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Migracja wewnętrzna jako problem społeczny. Przyczynek do zagadnienia wyjaśniania w stosowanych naukach społecznych”.

14.30 – 16.30PANEL III CENTRUM A PERYFERIE? DOŚWIADCZENIA POLSKIE I NIEMIECKIE.

Moderator: dr Jacek Jaśkiewicz, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

• dr Piotr Idczak ( Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Peryurbanizacja w województwie lubuskim”

• dr Sabina Ren (Lubuski Urząd Wojewódzki/Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Platforma wymiany doświadczeń w lubusko-brandenburskim obszarze transgranicznym w działaniach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego”

• dr Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski ) „Unijna polityka energetyczna obszarem polsko-niemieckiej współpracy czy rywalizacji?”

• dr Artur Staszczyk (Uniwersytet Szczeciński) „Rządowa współpraca transgraniczna na pograniczu polsko - niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem relacji Województwa Zachodniopomorskiego z landami Meklemburgia - Pomorze Przednie i Brandenburgia”.

• dr Tomasz Marcinkowski (ACSNiE Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Kryzys migracyjny – Niemcy, Polska, pogranicze polsko-niemieckie”.

• kom. Justyny Ławreszuk (KWP w Gorzowie Wielkopolskim) "Lubuska Policja w zapobieganiu handlowi ludźmi - działania profilaktyczne"

16.45 – 17.45 PANEL IV UWARUNKOWANIA ROZWOJU NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM

Moderator: dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

• dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Pogranicze w ogniu? O logice procesów integracji europejskiej w dobie kryzysów”

• dr Albin Skwarek (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Efektywność systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

• mgr Paweł Cegliński (UMK Toruń) „CSR jako źródło wzrostu wartości firmy”

• dr Piotr Klatta (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Wpływ budowy dróg ekspresowych i autostrad na perspektywy rozwojowe północnej części województwa lubuskiego”

• dr Marcin Cywiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża) „Innowacje w logistycznym łańcuchy dostaw”

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gorzów Wielkopolski

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska