Konferencja

ROZWÓJ NA PERYFERIACH?

Polsko-Niemieckie Forum Regionalne

Celem konferencji jest analiza procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski, w tym pogranicza polsko-niemieckiego.

Szczegóły

W trakcie konferencji zostanie poddana dyskusji problematyka relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej i gospodarczej. Problematyka konferencji będzie traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz stanie się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji gospodarczych i pozarządowych. Planowany jest udział przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z Polski oraz referentówz Niemiec i Ukrainy. Dodatkowym atutem wydarzenia jest to, że odbędzie się ono na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to szczególny obszar bezpośredniego oddziaływania zachodzących zmian. Daje to możliwość zderzenia perspektywy centrum z perspektywa peryferii w zakresie analizowanych zagadnień.

Głównymi organizatorami konferencji są Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Patronat tym wydarzeniem objęli:

Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak,

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Jacek Wójcicki,

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

program

10.00 – 10.10 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI I FORUM

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof. dr hab. Zbigniew Czachór Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera

10.10 – 10.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Dr Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs) Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – wymiary współpracy i czynniki sporu

10.30 – 11.45 PANEL I: PRZYSZŁOŚC PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY POLSKI I NIEMIEC

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński) Narodowy neoliberalizm drogą do deeuropeizacji

prof. Michał Kosman (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Trzy dekady stosunków polsko-niemieckich po upadku muru berlińskiego. Próba bilansu.

dr hab. prof. AJP Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

prof. Volodymir Velykochyj (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku)

dr hab. Krzysztof Wasilewski (Politechnika Koszalińska)

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 PANEL II: GOSPODARCZE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU W EUROPIE

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer (Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Uczestnicy:

dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski w Bocholt) “Polska – Niemcz – USA: rozwój wzajemnych relacji”

doc dr Nataliya Czahrak (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku)

dr Piotr Idczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Guido Noack (Wschodniobrandemburska Izba Przemysłowo-Handlowa)

13.30 – 14.15 Przerwa na poczęstunek

14.15 – 15.45 PANEL III: CENTRUM A PERYFERIE? DOŚWIADCZENIA POLSKIE

I NIEMIECKIE.

Moderator: dr Tomasz Marcinkowski, Wicedyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademii im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

dr Sabina Ren (Lubuski Urząd Wojewódzki/Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Krzysztof Szydłak (Dyrektor Biura Euroregionu w Gorzowie Wlkp.), Toralf Schiwietz (Dyrektor Biura Euroregionu we Frankfurcie nad Odrą)

dr Artur Staszczyk (Uniwersytet Szczeciński)

dr Renata Popiołek (UAM Poznań)

dr Joanna Dubiec-Stach (Wydział Humanistyczny Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski)

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 17.45 PANEL IV: POLSKA – NIEMCY – UNIA EUROPEJSKA. W PROCESIE ZMIAN.

Moderator: dr Albin Skwarek Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Uczestnicy:

dr hab. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

dr Łukasz Budzyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

dr Juliusz Sikorski (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

dr Tomasz Marcinkowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

dr Maciej Dudziak (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

17.45 – 18.00 Podsumowanie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska