Odczyt

Pierwsza pielgrzymka 1979 – punkt wyjścia do budowania idei jedności i integracji europejskiej

John Paul II. Memorial Lectures

Fundacja Konrada Adenbauera wspólnie z Centrum Mysli Jana Pawła II organizuje cykl wykłądów poświęconych chrześcijańskiej nauce społecznej. Podczas cyklu wykładów w 2019 r. chcemy skoncentrować się wokół aktualnych zagadnień interdyscyplinarnych, w których wyznacznikiem rozważań jest osoba ludzka i współczesny ustrój demokratyczny.

Szczegóły

JP2 Memorial Lectures to cykl prestiżowych wykładów poświęconych zagadnieniom społecznym, które przedstawiane są w świetle nauczania Jana Pawła II. Interesuje nas, w jaki sposób wartości reprezentowane przez myśl chrześcijańską mogą na trwałe wpisać się jako rdzeń rozwiązań politycznych i społecznych. Do wygłoszenia wykładów są zapraszani ludzie odznaczający się chrześcijańsko-demokratyczną wrażliwością, ale niekoniecznie wprost związani z Karolem Wojtyłą. Są to osoby, które wpływają na dyskurs na temat reform społecznych i politycznych. Celem wykładów jest bowiem upowszechnianie przesłania Ojca Świętego poprzez wdrażanie idei opartych na fundamentach jego założeń społecznych oraz stymulowanie dyskursu naukowego i publicznego w odniesieniu do istotnych dla niego wartości. W szczególności chodzi o to, żeby pokazać, że w budowaniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość wspólnej, europejskiej tożsamości wiara i rozum, teologia i filozofia, teoria i praktyka – mogą się wzajemnie wzmacniać.

program

zaproszenie dl skladane 1.jpg

18.00 - 18.10

Wprowadzenie/przedstawienie prelegentów

dr hab. Michał Łuczewski, dyrektor programowy CMJP2

18.10 - 19.10

Dwugłos:

ks. prof. Jacek Grzybowski, filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Paweł Machalski, politolog, publicysta, dziennikarz

19.10 – 20:00 Sesja pytań i rozmów pogłębionych prowadzonych przez moderatora

Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny "Nowa Europa Wschodnia"

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Foksal 11 - Centrum Myśli Jana Pawła II

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska