Konferencja

EUROPA 1914-2014.

Sto lat wojen i pokoju.

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim organizują międzynarodową konferencję poświęconą kulturowym, politycznym i społecznym aspektom procesów integracyjnych i dezintegracyjnych w Europie po Wielkiej Wojnie.

Szczegóły

EUROPA 1914-2014. STO LAT WOJEN I POKOJU

9.45-10.00

Powitanie uczestników

Ks. Dr Wojciech Pęcherzewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

10.00-10.15

Wprowadzenie do konferencji – dr Robert Kozyrski

SESJA I: Panel historyczno-polityczny

Przemiany porządku międzynarodowego w Europie 1914-2014

10.15-10.30

Dr hab. Andrzej Podraza, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Integracja europejska a przemiany kontynentu europejskiego”

10.30-10.45

Dr Beata Piskorska, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Unia Europejska jako wzorzec normatywny dla państw Europy Wschodniej po zimnej wojnie? ”

10.45-11.00

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL, Dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UCRAINICUM, „Ukraina - "kraj bez historii"? Spojrzenie

europejskie”

11.00-11.15

dyskusja

11.15-11.30

przerwa na kawę

11.30-11.45

Dr Walentyna Szewczenko, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, „Kontekst ukraiński w stuleciu”

11.45-12.00

Prof. Mykoła Łytwyn, Dyrektor Instytutu Studiów Ukrainoznawczych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów, „Kwestia narodowa w polityce Rosji i Europy XX wieku”

12.00-12.15

Prof. dr hab. Czesław Partacz, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, Zakład Stosunków Międzynarodowych,

„Ukraina w UE i NATO. Czy kolejny kraj dołączy do europejskiej rodziny narodów?”

12.15-12.30

Dr Wołodymyr Pawliw, Przewodniczący „Europejskiego Zgromadzenia Galicyjskiego” (Європейська Галицька Асамблея), ”Narodowość a wojny w Europie Środkowo-Wschodniej”

12.30-12.45

Dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera, Kierownik Katedry im. Konrada Adenauera, „Niemcy–Rosja: partnerzy czy rywale?”

12.45-13.00

dyskusja

13.00-13.15

przerwa na kawę

Moderacja I sesji: dr hab. Andrzej Podraza

SESJA II: Panel kulturowy

Kultura – nośnik wartości idei europejskich

13.15-13.45

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joas, Ratzinger-Papst-Benedikt-Stiftung, Theologische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin, „Kulturowe wartości Europy“

13.45-14.00

Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański, Katedra Socjologii Moralności, Katedra Socjologii Religii, WNS KUL, „Europa bez Boga?”

14.00-14.15

Ks. Dr Wojciech Pęcherzewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL,

„Kultura Europy bez podziałów”

14.15-14.30

Dr Robert Kozyrski, Wydział Humanistyczny KUL

„Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, zwłaszcza amerykanizacja kultury

we współczesnej Europie”

14.30-15.00

dyskusja

15.00

lunch

SESJA III: Panel ekonomiczny

Od dominacji do współzależności

– ewolucja pozycji Europy w gospodarce światowej

16.30-16.50

Dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL, WNS KUL, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, „Stulecie zmian struktury światowego systemu gospodarczego”

16.50-17.10

Dr Jarosław Kuśpit, Wydział Nauk Społecznych KUL, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Polityki Gospodarczej, „Charakterystyka ewolucji pozycji gospodarek europejskich

w systemie gospodarki światowej”

17.10-17.30

Dr Tomasz Białowąs, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS,

„Rola Europy i Niemiec w handlu międzynarodowym”

17.30-18.00

Dyskusja, podsumowanie Konferencji

MODERACJA KONFERENCJI – DR ROBERT KOZYRSKI

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE – DR WIEŃCZYSŁAW NIEMIROWSKI

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, KUL, Collegium Joannis Pauli II, Aula C 1031, Al. Racławickie 14

referenci

 • Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joas
  kontakt

  Piotr Womela

  Piotr Womela bild

  koordynator projektów

  Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

  partner

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska