Konferencja

Europa XXI wieku.

Europa i UE wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość.

Konferencja będzie płaszczyzną wymiany poglądów na temat współczesnych problemów Europy, w tym konsekwencji kryzysu gospodarczego. Zasadne jest stawianie dziś pytań o jego wpływ na polityczną i ekonomiczną przyszłość integracji europejskiej.

Szczegóły

7–8 LUTEGO 2013 r., COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE

CZWARTEK, 7 LUTEGO 2013 R.

OBRADY PLENARNE – CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, PLENARY SESSION – PART I, PART II

PANEL 1. CZ. 1. KRYZYS W EUROPIE – PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE (godz. 15.15 – 17:00)

CRISIS IN EUROPE – CAUSES AND CONEQUENSES

PANEL 1. CZ. 2. KRYZYS W EUROPIE– PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE (GODZ. 17.30 – 19:30)

CRISIS IN EUROPE – CAUSES AND CONEQUENSES

PANEL 2. CZ. 1. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. STAN STUDIÓW EUROPEJSKICH W POLSCE (GODZ. 15.15 – 17:00)

BETWEEN THEORY AND PRACTICE. POSITION OF THE EUROPEAN STUDIES IN POLAND

PANEL 2. CZ. 2. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (GODZ. 17:30-19:30)

BETWEEN THEORY AND PRACTICE OF THE EUROPEAN INTEGRATION

PANEL 3. CZ. 1. DEMOKRACJA W UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU (GODZ. 15:15-17:00)

DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION IN TIMES OF CRISIS

PANEL 3. CZ. 2. DEMOKRACJA W UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU (GODZ. 17:30-19:30)

DEMOCRACY IN THE EUROPEAN UNION IN TIMES OF CRISIS

PANEL 4. CZ. 1. SWITZERLAND AND THE EU. EXPERIENCES AND CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY

SZWAJCARIA A UE. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA XXI WIEKU (GODZ. 15.15 – 17:00)

PANEL 4. CZ. 2. SWITZERLAND AND THE EU. EXPERIENCES AND CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY

SZWAJCARIA A UE. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA XXI WIEKU (GODZ. 17.30 – 19:30)

(PANEL WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH/POLISH LANGUAGE)

PANEL 5. CZ. 1. EUROPEAN EXCLAVES IN THE PROCESS OF DE-BORDERING AND RE-BORDERING

(GODZ. 12:30- 14:00) (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

PANEL 5. CZ. 2. EUROPEAN EXCLAVES IN THE PROCESS OF DE-BORDERING AND RE-BORDERING

(GODZ.15.15 – 17:00) (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

PANEL 5. CZ. 3. EUROPEAN EXCLAVES IN THE PROCESS OF DE-BORDERING AND RE-BORDERING

(GODZ. 17:15- 19:30) (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

PANEL 6. CZ. 1. KWESTIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH UE W OKRESIE KRYZYSU (GODZ. 15:15-17:00)

SOCIAL ISSUES IN THE EU MEMBER STATES IN TIME OF CRISIS

PANEL 6. CZ. 2. KWESTIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH UE W OKRESIE KRYZYSU (GODZ. 17:30-19:30) SOCIAL ISSUES IN THE EU MEMBER STATES IN TIME OF CRISIS

PANEL 7. CZ. 1. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ (GODZ. 17:30-19:30)

POLAND IN THE EUROPEAN UNION

PANEL 8. CZ. 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (GODZ. 15:15-17:00)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS

PANEL 8. CZ. 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (GODZ. 17:30-19:30)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS

PANEL 9. CZ. 1. KRYZYS EUROPEJSKI W MEDIACH (GODZ. 17.30 – 19:30)

THE EUROPEAN CRISIS IN MEDIA

PANEL 10. OBRAZ POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE W MEDIACH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (GODZ. 17.30 – 19:30) IMAGE OF THE POLISH PRESIDENCY IN THE EU COUNCIL IN POLISH AND FOREIGN MEDIA

PANEL 11. UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE (GODZ. 17:30-19:30)

THE EUROPEAN UNION AS AN ACTOR IN A MULTIPOLAR WORLD

PIĄTEK, 8 LUTEGO 2013 R.

PANEL 6. CZ. 3. KWESTIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH UE W OKRESIE KRYZYSU (GODZ. 9:00-10:45)

SOCIAL ISSUES IN THE EU MEMBER STATES IN TIME OF CRISIS

PANEL 6. CZ. 4. KWESTIE SPOŁECZNE W PAŃSTWACH UE W OKRESIE KRYZYSU (GODZ. 11:15-13:15)

SOCIAL ISSUES IN THE EU MEMBER STATES IN TIME OF CRISIS

PANEL 7. CZ. 2. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ (GODZ. 9:00-10:45)

POLAND IN THE EUROPEAN UNION

PANEL 8. CZ. 3. UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (GODZ. 9:00-10:45)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS

PANEL 8. CZ. 4. UNIA EUROPEJSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI (GODZ. 11:15-13:15)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EASTERN NEIGHBORS

PANEL 9. CZ. 2. KRYZYS EUROPEJSKI W MEDIACH (GODZ. 9:00-10:45)

THE EUROPEAN CRISIS IN MEDIA

PANEL 9. CZ. 3. KRYZYS EUROPEJSKI W MEDIACH (GODZ. 11:15-13:15)

THE EUROPEAN CRISIS IN MEDIA

PANEL 12. CZ. 1. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU (GODZ. 9:00-10:45)

POLITICS OF THE EU IN TIMES OF CRISIS

PANEL 12. CZ. 2. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU (GODZ. 11:15-13:15)

POLITICS OF THE EU IN TIMES OF CRISIS

PANEL 13. CZ. 1. ROLA NIEMIEC W DOBIE KRYZYSU UE (GODZ. 9:00-10:45)

THE ROLE GERMANY IN TIMES OF CRISIS

PANEL 13. CZ. 2. ROLA NIEMIEC W DOBIE KRYZYSU UE (GODZ. 11:15-13:15)

THE ROLE GERMANY IN TIMES OF CRISIS

PANEL 14. CZ. 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE (GODZ. 9:00-10:45)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

PANEL 14. CZ. 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE (GODZ. 11:15-13:15)

THE EUROPEAN UNION AND ITS EXTERNAL RELATIONS

PANEL 15. CZ. 1. REGIONY I POLITYKA LOKALNA W UE (GODZ. 9:00-10:45)

REGIONS AND LOCAL POLITICS INETHE EU

PANEL 15. CZ. 2. REGIONY I POLITYKA LOKALNA W UE (GODZ. 11:15-13:15)

REGIONS AND LOCAL POLITICS INETHE EU

PANEL 16. CZ. 1. SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ UE (GODZ. 9:00-10:45)

SCENARIOS FOR THE EU FUTURE

PANEL 16. CZ. 2. SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ UE (GODZ. 11:15-13:15)

SCENARIOS FOR THE EU FUTURE

PANEL 17. CZ. 1. THE EUROPEAN UNION IN THE MEDIA (GODZ. 9:00-10:45)

UNIA EUROPEJSKA W MEDIACH (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

PANEL 17. CZ. 2. THE EUROPEAN UNION IN THE MEDIA (GODZ. 11:15-13:15)

UNIA EUROPEJSKA W MEDIACH (ENGLISH LANGUAGE PANEL)

PANEL 18. BEZPIECZEŃSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ (GODZ. 9:00-10:45)

SECURITY IN EUROPE

PANEL 19. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(GODZ.11:15-13:15) CRISIS MANAGENENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC SAFETY

PANEL 20. GOSPODARKA UE W DOBIE KRYZYSU (GODZ. 9:00-10:45)

EU ECONOMY IN TIMES OF CRISIS

PANEL 21. ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - АЗИЯ. ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПАНЕЛЬ) EUROPA – UNIA EUROPEJSKA – AZJA. WYBRANE PROBLEMY (PANEL ROSYJSKOJĘZYCZNY) EUROPE - THE EUROPEAN UNION - ASIA. SELECTED ISSUES (RUSSIAN LANGUAGE PANEL) (GODZ. 11:15-13:15)

PANEL 22. KOBIETY W UE – RÓŻNE KONTEKSTY (GODZ. 11:15-13:15)

WOMEN IN THE EU – DIFFERENT CONTEXTS

PANEL 23. KRYZYS EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ? (9:00 -13:15)

CRISIS OF THE EUROPEAN SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

GODZ. 13:15 OBRADY PLENARNE – PODSUMOWANIE KONFERENCJI

PLENARY SESSION – CONCLUDING REMARKS

Więcej o konferencji na: http://europa21.edu.pl/

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Słubice, Collegium Polonicum

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska