Debata publiczna

Europa po Traktacie Lizbońskim

W ramach Zjazdu Delegatów Stowarzyzsenia "Młodzi Demokraci" odbędzie się debata "Europa po Traktacie Lizbońskim", organizowana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Szczegóły

Program debaty „Europa po Traktacie Lizbońskim”

Polska polityka zagraniczna w ramach Unii Europejskiej

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP

Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie Instytucji Unii Europejskiej

Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rola parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa unijnego

Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej to nie tylko sprawa Brukseli

Jarosław Bełdowski, Prezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dyskusja

Moderator: Arkadiusz Godlewski, Wiceprezydent Miasta Katowice

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katowice

referenci

 • Radosław Sikorski
  • Minister Spraw Zagranicznych RPDr Jan Olbrycht
   • Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Wójcik
    • Poseł na Sejm RPi inni
     Europa nach dem Lissabon-Vertrag