Debata publiczna

Europa z widokiem na przyszłość

Święto Wolności 2022 - Narodziny Solidarności

Rocznica powstania pokojowego ruchu Solidarności i następująca po niej rocznica wybuchu II wojny światowej zmuszają szczególnie w roku rosyjskiej agresji na Ukrainę, do refleksji nad kondycją dzisiejszej Europy. Służyć jej będzie debata z udziałem wybitnych ekspertów i w gronie doskonałych partnerów w gdańskim ECS.

Szczegóły

Debata "Europa z widokiem na przyszłość - Wojna i pokój", zamyka tegoroczne obchody Święta Wolności, cyklu imprez, organizowanych corocznie w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności i partnerów, trwające od 28 sierpnia do 1 września.

W obliczu wojny w Ukrainie, kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej i – trwającej nadal – globalnej pandemii należy poszukiwać możliwości sprostania największym wyzwaniom, od końca II wojny światowej dla Europy i świata.

Tylko ponadnarodowa solidarność i silnie rozwinięta wspólnotowość mogą przeciwstawić się niebezpiecznym tendencjom: radykalizacji poglądów, ksenofobicznym zachowaniom, dezinformacji i niszczeniu społeczeństw obywatelskich. Idee Solidarności zdają się być remedium na te problemy i nad nimi się pochylając będziemy w naszej debacie poszukiwać odpowiedzi, jak je możemy urzeczywistić.

 

 

program

Graphik Meldung.jpg
 
Słowo wstępne

Bogdan Borusewicz, dawny opozycjonista, wicemarszałek Senatu RP, przewodniczący Kolegium ECS
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

 
Debata

Andrij Dlihacz, współtwórca Centrum Odbudowy Gospodarczej Ukrainy, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektora Komisji Europejskiej w Polsce
Basil Kerski, menedżer kultury, politolog, dyrektor ECS
Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu, koordynator Republiki Federalnej Niemiec ds. współpracy polsko-niemieckiej
Dmytro Stus, dyrektor Narodowego Muzeum Tarasa Szewczenki w Kijowie
Karolina Zbytniewska, analityczka ds. europejskich i unijnych, redaktorka naczelna EURACTIV.pl

moderator
Jacek Kołtan, pełnomocnik dyrektora ECS ds. naukowych

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437