Debata publiczna

Unia Europejska w XXI. Wieku: Redefinicja modelu i koncepcji integracji

W ramach tych wydarzeń różni referenci będą wygłaszać się na temat Unii Europejskiej w 21. Wieku i na aktualny stan Europejskiej integracji.

Szczegóły

PROGRAM

10:00-10:15

Rozpoczęcie

10:15-11:15

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, członek Parlamentu Europejskiego

Polska - Wyzwania i zagrożenia Europejskiej integracji

Prof. dr hab. Bogdan Koszel, wydział politologii i dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niemcy - Wyzwania i zagrożenia Europejskiej integracji

11:15-11:30

Przerwa

11:30-11:45

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, wydział politologii i dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradca komisji spraw Unii Europejskich w Sejmie

Miedzy kryzą i zmianą – Unia Europejska w XXI. Wieku

11:45-12:15

Dyskusja

12:15-13:30

dr Piotr Tosiek, wydział politologii na uniwersytecie MCS

Państwo w procesie podejmowania decyzji Unii Europejskiej

Zastępcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Niemiecko-Polska relacja i integracja w ramach Unii Europejskiej

dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych, kierownik programu Europejskiego

Europejski portret i wizja w Polsce i Niemczech

13:30-14:00

Dyskusja

14:00-14:15

Przerwa

14:15-15:00

Prof. dr hab. Aleksander Surdej, oddział studiu Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Poszukiwanie optymalnych formy współpracy w ramach Unii Europejskiej

Prof. dr hab. Stanisław Konopacki, oddział studiu spraw międzynarodowych i politologii, Uniwersytet Łódzki

Możliwości poszerzenia Unii Europejskiej

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, wydział spraw międzynarodowe na KUL

„Państwo wielkie” w procesu kształcenia? – Unia Europejska na światowej scenie

15:00

Dyskusja i streszczenie konferencji

Uroczystość była zorganizowana przez Fundacje Konrada-Adenauera w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Fundacja Rozwoju KUL.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska