Warsztat
Ausgebucht

European Diplomacy Workshop

EU Foreign Policy Analysis

Projekt zrealizowała Europejska Akademia Dyplomacji we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU SA). W 13. edycji programu wzięło udział 21 uczestników z 17 krajów.

Szczegóły

European Diplomacy Workshop: EU Foreign Policy Analysis (EDW) to sześciodniowy program poświęcony zagadnieniom z zakresu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, podczas którego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat ukierunkowania polityki zewnętrznej UE oraz rozwijają umiejętności analityczne i krytycznego myślenia. Program jest platformą nawiązywania współpracy oraz kontaktów zawodowych między młodymi liderami z krajów europejskich.

Tegoroczny już 13. European Diplomacy Workshop obejmował wykłady oraz konserwatoria nt. różnych wymiarów i obszarów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej oraz warsztaty z umiejętności miękkich. Część wykładowo-dyskusyjna poszerzała wiedzę nt. polityki Unii Europejskiej (w szczególności na regionie blisko- i dalekowschodnim oraz południowym). Pierwszy dzień programu poświęcony był procesowi podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, najważniejszych zagadnień polityki zewnętrznej UE oraz polityki państw Unii Europejskiej w kierunku południowym, w szczególności w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

W kolejnych dniach uczestniczyło w spotkaniach dotyczących relacji Unii Europejskiej i Chin oraz innych krajów azjatyckich, wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, polityki Unii Europejskiej wobec krajów byłego bloku wschodniego, polityki migracyjnej Unii Europejskiej, europejskiej polityki rozwiązywania konfliktów w krajach spoza Unii Europejskiej. Uczestnicy również wzięli udział w całodziennych warsztatach dotyczących wystąpień publicznych oraz warsztatach studium przypadku Warszawy jako miasta transformacji ustrojowej oraz wpływu Unii Europejskiej na rozwój miasta.

Struktura programu zakładała wytworzenie przyjaznego środowiska pracy, gdzie każdy z uczestników mógł liczyć na informacją zwrotną od prowadzącego oraz na wartościową wymianę poglądów z innymi kursantami. Cały program zakończył się ceremonią wręczenia dyplomów na prywatnym spotkaniu organizowanym dla uczestników European Diplomacy Workshop z J.E. Mary Robinson, byłą Prezydent Irlandii, byłą Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. Spotkanie miało formę sesji pytań i odpowiedzi, które w naturalny sposób zogniskowały się wokół sytuacji geopolitycznej w Europie oraz Ameryce Północnej, relacji Irlandii i Wielkiej Brytanii (w szczególności w okresie „Brexitu”), roli kobiet w dyplomacji i polityce oraz zmian klimatu w kontekście sytuacji krajów rozwijających się.

Więcej informacji na: https://diplomats.pl/course/fall-european-diplomacy-workshop-eastern-partnership/

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
European Diplomacy Workshop 2017
European Diplomacy Workshop 2017

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska