Dyskusja ekspercka

European Economic Integration and Convergence

Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Zarządzania WNS KUL, Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na panel dyskusyjny: na panel dyskusyjny: European Economic Integration and Convergence.

Szczegóły

Głównym celem panelu dyskusyjnego jest analiza i ocena stopnia realizacji celu „Konwergencja” sformułowanego w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013. Cel ten zakłada stymulowanie potencjału wzrostu gospodarczego dla osiągnięcia i utrzymania wysokiej stopy wzrostu, przy uwzględnieniu różnic w rozszerzonej w 2004 i 2007 roku Unii Europejskiej, przede wszystkim o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ze względu na obecne problemy gospodarcze w państwach członkowskich i brak pewności co do przyszłości waluty euro temat jest tym niezwykle aktualny.

Wynikiem dyskusji będzie: publikacja artykułów przygotowanych przez prelegentów oraz zaproszonych do publikacji autorów w postaci książkowej.

PROGRAM

Godz. 11.30 Powitanie Gości, Otwarcie Debaty

Część I. Wystąpienia

dr Bartosz Jóźwik, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

Integracja gospodarcza i konwergencja w Unii Europejskiej

dr hab. Monika Banaś, Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński

Różnice kulturowe w kontekście współczesnych problemów Unii Europejskiej (na przykładzie Irlandii, Hiszpanii i Grecji)

dr Bożena Oleszko, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Planowane kierunki reformowania wspólnej polityki rolnej po roku 2013 a konwergencja gospodarcza Unii Europejskiej

dr Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Politologii KUL

Czy Unia Europejska w dobie kryzysu myśli o Europie Wschodniej?

Dyskusja

Godz. 13.30 Część II. Panel dyskusyjny

Szanse i zagrożenia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

dr Krzysztof Markowski, Urząd Statystyczny w Lublinie

Monika Mulier, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

dr Paweł Pasierbiak, Instytut Ekonomii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rafał Sobiech, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Godz. 14.30 Zakończenie debaty

Koorydnator projektu ze strony KUL:

Dr Bartosz Jóźwik, bjozwik@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Al. Racławickie 14 Collegium Ioannis Pauli II, C-618

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska