Konferencja

Europolis - inteligentne miasta przyszłości

Idea "Inteligentnych miast" stanowi odpowiedź na wyzwania natury technologicznej i socjologicznej zmieniającego się społeczeństwa XXI. wieku.

Szczegóły

Sześciu na dziesięciu mieszkańców Polski żyje w miastach. Jeśli problemy Twojego miasta nie są Ci obojętne, zarezerwuj sobie miejsce w kalendarzu na konferencję Europolis. Inteligentne miasta przyszłości, która odbędzie się 13 czerwca 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Schumana i miasto stołeczne Warszawa.

Samochody elektryczne, czerpanie energii z promieni słonecznych, zwiększanie efektywności wykorzystania energii to tylko niektóre ze sposobów na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w przestrzeni miejskiej. Chcesz poznać więcej? Zapraszamy na konferencję Europolis, której głównym tematem będzie niskoemisyjność w mieście.

Niskoemisyjność to myślenie perspektywiczne. To tendencja rozwoju gospodarczego oznaczająca małą emisję gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Potrzeba ograniczania emisji wynika z zasady zrównoważonego rozwoju, z konieczności dbałości o środowisko i zdrowie społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne można znaleźć w miejskich środkach transportu, w budownictwie, na rynku energetycznym i w innych obszarach działania miasta.

Konferencja Europolis odbędzie się między innymi w kontekście ustaleń dotyczących sfery miejskiej szczytu klimatycznego COP 19, który odbył się w listopadzie 2013 roku w Warszawie.

Wydarzenie będzie towarzyszyć szczytowi EUROCITIES, stowarzyszenia łączącego największe europejskie miasta. W Warszawie 13 czerwca spotkają się prezydenci dwunastu z nich, którzy zarządzają działalnością organizacji.

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości na temat zarządzania miastem z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Smart city

Koncepcja smart city jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się pod względem technologicznym i społecznym przestrzeni publicznej dwudziestego pierwszego wieku. Już teraz 70 procent ludności Unii Europejskiej to mieszkańcy miast poddawani procesom demograficznym, migracjom, zanieczyszczeniu środowiska czy społecznym zmianom strukturalnym.

Smart cities to koncepcja zarządzania miastem w oparciu o zasady konkurencyjności, zastosowanie wysokich technologii, ochronę zasobów naturalnych, mądre wykorzystywanie kapitału społecznego i partycypację społeczną. Specjaliści w dziedzinie urbanistyki, urzędnicy, świat akademicki i inwestorzy przekonują, że wdrożenie idei inteligentnego miasta przyczynia się do wzrostu efektywności zarządzania przestrzenią publiczną i pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Założenie to wpisuje się także w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, dotyczącą ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zawartego w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym z 2008 r. Koncepcja ta jest również istotna z punktu widzenia polityki regionalnej, działając na rzecz zwiększania spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.

Istotną cechą idei smart cities jest tworzenie konsorcjów przemysłu wysokiej technologii, władz miasta i obywateli na rzecz zarządzania wspólną przestrzenią. Konferencja Europolis jest okazją do spotkania się wszystkich grup zainteresowanych rozwojem miast i wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania innowacji w ramach rozwoju ośrodków miejskich w Europie.

Program

10:30 | Rejestracja

11:30 | Powitanie

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

Anna Radwan, Prezes Fundacji Schumana

12:00 | Panel I – Szczyt klimatyczny COP19 – najważniejsze wyzwania dla miast

Keynote speaker | Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej

Paneliści | Członkowie Executive committee stowarzyszenia EUROCITIES; merowie lub przedstawiciele miast: Nantes, Birmingham, Barcelona, Gandawa, Budapeszt, Kopenhaga, Lipsk, Sztokholm, Haga, Turyn, Warszawa, Wiedeń

13:15 | Przerwa

13:30 | Wprowadzenie do drugiej części konferencji

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Anna Radwan, Prezes Fundacji Schumana

13:40 | Keynote speaker | Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji

13:50 | Smart debate

moderacja | dr Małgorzata Bonikowska, THINKTANK

Wśród poruszonych tematów będą m.in.:

  • Koszty, korzyści i wyzwania polityki niskoemisyjnej europejskich miast
  • Niskoemisyjna dzielnica: energooszczędne budownictwo, źródła energii i inteligentne systemy elektroenergetyczne
  • Zrównoważony transport
  • Udział mieszkańców w działaniach niskoemisyjnych
  • Źródła finansowania projektów niskoemisyjnych

Speakers |

Piotr Tulej, Komisja Europejska, Szef Działu „Technologie Niskoemisyjne" w Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu

Mariusz Kondraciuk, Siemens, dyrektor branży Energy Distribution w sektorze Energy

Eksperci miast Executive committee stowarzyszenia EUROCITIES, Komisji Europejskiej, przedstawiciele partnerów/inni eksperci

16:00 | Podsumowanie

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Nauki Kopernik

kontakt

Maximilian Hedrich

Maximilian Hedrich bild

Referent Cono Sur und Regionalprogramm Parteienförderung und Demokratie in Lateinamerika

maximilian.hedrich@kas.de +49 30 26996-3962 +49 30 26996-53962

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska