Konferencja

Europolis

Miasto bezpieczne i otwarte

Fundacja Konrada Adenauera wraz z Polską Fundacją Roberta Schumana zaprasza na konferenję "Europolis. Miasto bezpieczne i otwarte" podczas której zostane ogłoszone rakning miast polskich.

Szczegóły

W ramach swojej działalności doradczej Fundacja Konrada Adenauera – również na poziomie lokalnym – często ma do czynienia z pojęciem bezpieczeństwa. Jest ono określone poprzez swoje tradycyjne elementy, jak ochrona własności prywatnej, prawo do godnego życia oraz stabilność prawna i jest niezmiennie aktualne w życiu politycznym czy społecznym. Światowe trendy stawiają aktorów lokalnego życia publicznego w Niemczech i Europie przed wyzwaniem znalezienia nowych odpowiedzi na efekty m.in. globalizacji, mobilności ludzi, czy zmian klimatycznych. Ze względu na różnorodność wyzwań dochodzi do poszerzenia koncepcji bezpieczeństwa w doradztwie na poziomie lokalnym: zarówno miasta jak i gminy idą dalej, uwzględniając aspekty społeczne, ekologiczne czy gospodarcze jako kwestie bezpieczeństwa i wkomponowują je w swoje plany. Efektem tak szerokiego podejścia powinno być zagwarantowanie przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie

stabilnego i zrównoważonego rozwoju miast. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Polską Fundacją im. Roberta Schumana chce przy pomocy niniejszej publikacji dać impuls do debaty na temat bezpieczeństwa w miastach i gminach w Polsce. Ranking porównuje aspekty społeczne i gospodarcze rozwoju polskich miast, a także te związane z transportem oraz subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców, a raport prezentuje przykłady najlepszych praktyk, co stanowi przyczynek do dalszej dyskusji.

9:00 Rejestracja

9:30 MIASTO OTWARTE I BEZPIECZNE CZY OTWARTE ALBO BEZPIECZNE?

Anna Radwan, Członek Zarządu Fundacji Schumana, Prezes Instytutu Europa

9:40 BEZPIECZEŃSTWO W WARSZAWIE NA TLE POLSKICH I WYBRANYCH MIAST EUROPEJSKICH

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

9:50 JEDNOLITY RYNEK CYFROWY ORAZ CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

10:05 REWITALIZACJA JAKO PROCES PRZYWRACANIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIAST

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:20 PRZEDSTAWIENIE RAPORTU O BEZPIECZEŃSTWIE I OTWARTOŚCI POLSKICH MIASTACH I OGŁOSZENIE RANKINGU

Piotr Arak, Główny Badacz, Polityka Insight

10:40 Przerwa

11:00 JAK MIASTA ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO SWOIM MIESZKAŃCOM. PRZYKŁADY I WYZWANIA CZ. I

Robert Biedroń, Prezydent Słupska

Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd m.st. Warszawa

Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji (tbc)

Detlef Wimmer, Zastępca Burmistrza Linz , Austria

12:45 Przerwa

13:00 JAK MIASTA ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO SWOIM MIESZKAŃCOM. PRZYKŁADY I WYZWANIA CZ. II

Bouke Arends, Zastępca Burmistrza Emmen, Holandia

Hubert Barański, Prezes Zarządu Fundacji Normalne Miasto Fenomen

Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Jacky Lacombe, Prezes Zarządu, Veolia Energia Warszawa

Piotr Januszewicz, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Andrzej Wnuk, Prezydent Zamościa

Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina

14:45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Nauki Kopernik

referenci

 • siehe Programm
  kontakt

  Michael Quaas

  Europolis Logo

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska