Rozmowa

Federalizm, autonomia regionalna, subsydiarność. Samorządy europejskie w dialogu

GLIWICKIE FORUM DYSKUSYJNE

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na kolejną debatę Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.

Szczegóły

Gliwickie Forum Dyskusyjne

13:30

Powitanie i otwarcie spotkania

Rafał Bartek, Dyrektor generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

13:40

Wprowadzenie i referat

dr Jerzy Gorzelik, Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, doktor historii sztuki, polityk regionalny, Katowice

14:00

Referat

dr Ewa Bojenko-Izdebska, Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ, Kraków

14:20

Dyskusja

Moderacja: Jerzy Gorzelik

15:30

Podsumowanie wyników spotkania oraz pożegnanie referentów i uczestników dyskusji

Możliwość kontynuowania rozmów przy poczęstunku

Koordynacja:

Falk Altenberger

Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen

Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gliwice

referenci

  • Rafał Bartek (Dyrektor generalny
    • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • dr Jerzy Gorzelik
    • Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska
  • dr Ewa Bojenko-Izdebska
    • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska