Konferencja

FORUM PARTNERSTWA REGIONALNEGO POLSKA-BIAŁORUŚ-NIEMCY

Wyzwania dla współpracy regionalnej

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na Forum Partnerstwa Regionalnego Polska - Białoruś – Niemcy, na którym poruszone zostaną tematy związane z zagadnieniami współpracy przygranicznej i regionalnej.

Szczegóły

Forum Partnerstwa Regionalnego Polska – Białoruś – Niemcy poruszy tematy związane z zagadnieniami współpracy przygranicznej i regionalnej. Centrum Stosunków Międzynarodowych, poprzez organizację tego przedsięwzięcia pragnie stać się animatorem dialogu pomiędzy władzami samorządowymi w regionie przygranicznym (polskimi jak i białoruskimi), a przedstawicielami biznesu i organizacji obywatelskich oraz mediów.

Celem Forum Partnerstwa Regionalnego jest wspieranie procesu budowy partnerstwa i porozumienia oraz wsparcie współpracy o charakterze ponad-granicznym między Polską a Białorusią przy wykorzystaniu doświadczeń innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Morza Bałtyckiego i Europy Zachodniej.

Konferencja organizowana przez CSM jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w regionie pogranicza

wschodniego. Powstanie Forum Partnerstwa Regionalnego: Polska - Białoruś może być znaczącym uzupełnieniem działających już od lat Euroregionów, a także może wesprzeć zawiązywanie relacji biznesowych między przedstawicielami MSP. Forum ma potencjał, aby stać się również wsparciem dla

prezentowania polskiego i białoruskiego stanowiska w szerszym gronie.

Więcej szczegółó dotyczących konferencji można znaleźć pod adrese www.csm.org.pl.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Roskosz k. BIAŁEJ PODLASKIEJ

referenci

  • Janusz Onyszkiewicz – Członek Rady Programowej Centrum Stosunków Międzynarodowych
    • Dr Maciej Nowicki - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
      • Wolfgang Templin - Dyr. Fundacji Heinricha Boella w Warszawie i inni

        partner