Debata publiczna

W poszukiwaniu nowego modus operandi UE.

Wolność, solidarność, demokracja: UE i jej państwa członkowskie w poszukiwaniu nowego klucza integracji?

Celem debaty jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie kwestii, które mają bezpośredni wpływ na procesy europejskie i przyszłość UE, w tym między innymi: Bieżące wydarzenia w UE i jej państwach członkowskich, w tym w Polsce, Wartości i zasady w procesie integracji europejskiej, Perspektywy integracji europejskiej, Bezpieczeństwo i ochrona w UE, Stosunki zewnętrzne UE, UE jako podmiot globalny.

Szczegóły

Debata jest częścią cyklu realizowanego przez KAS, stowarzyszeniem PECSA i SGH od ponad trzech lat.

Debaty te dotyczą perspektyw procesu integracji europejskiej. Zajmują się oddolną dynamiką, która kształtuje dzisiejszą Unię Europejską. Tutaj rozwój sytuacji w państwach członkowskich UE, zmiana nastawienia do samej idei integracji europejskiej, życzliwe podejście dużej części społeczeństwa do fundamentalnych wartości i zasad UE oraz kilka innych kwestii definiuje tematykę dyskusji. Ponieważ kwestie bezpieczeństwa wracają do głównego nurtu debat na temat UE, a liberalny porządek polityczny, gospodarczy i społeczny nie może być już dłużej uznawany za rzecz oczywistą i ogólnie akceptowaną, konieczne jest ponowne przemyślenie sposobów myślenia o UE i procesie integracji europejskiej.

​​​​​​​

Debata odbędzie się w języku angielskim.

Tytuł debaty w języku angielskim: Freedom, solidarity, democracy: the EU and its Member States in search for new integration code? ​​​​​​​

​​​​​​​

program

Program w jezyku angielskim i dalsze informacje:

http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty/pecsa-roundtable-debate-2019

​​​​​​​

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Szkoła Głowna Handlowa (SGH), Aleja Niepodległości 128

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska